Podnikání nebo zaměstnání. Výhody a nevýhody

Podnikání nebo zaměstnání. Výhody a nevýhody

Je lepší strávit život v zaměstnání nebo se vydat na dráhu podnikatele? Pro každého je vhodné něco jiného. V čem je rozdíl?

Zaměstnanecký poměr

Výhody zaměstnání

 • Stálý příjem, eventuálně zaměstnanecké benefity.
 • Častější pohoda, klid (neplatí určitě vždy) a jistoty. Dobré místo v korporaci může být příjemné, pohodlné a zdát se jisté.
 • Větší pravděpodobnost stálé pracovní doby. Po pracovní době klid.
 • Neinvestujete vlastní kapitál a neriskujete tedy ani jeho ztrátu.

Nevýhody zaměstnání

 • Stálá pracovní doba vám neumožňuje flexibilitu ve využívání vašeho času. Váš čas patří zaměstnavateli a nemůžete si s ním nakládat podle svého uvážení.
 • Nepotřebuje-li zaměstnavatel vaše služby, může vás propustit a jediné na co máte nárok, je odstupné, i když jste firmě přinesli velké zásluhy.
 • O vašem odměňování rozhoduje váš zaměstnavatel. Máte méně možností ovlivnit výši vašeho příjmu než v podnikání.
 • Musíte se podřídit hierarchii ve společnosti a někdy spolupracovat s lidmi, které jste si za spolupracovníky nevybrali, a nepracuje se vám s nimi dobře.
 • Pokud vaše firma realizuje záměry, s kterými se neshodujete, máte méně možností je ovlivnit. Pokud jsou navíc záměry nereálné či podle vás nesmyslné, může to být dost frustrující. V zaměstnání realizujete plány a sny někoho jiného. Toto patří k důvodům, proč cca 2/3 zaměstnanců neradi chodí do práce.
 • Pokud pro firmu vybudujete hodnoty či pro ni získáte dobrý byznys, ze kterého firma začne profitovat a vy také, může následně ušetřit tím, že vás propustí. Zakázky totiž patří firmě nikoli vám.
 • Místo v korporaci sice může být velmi příjemné a pohodlné, nicméně netrvá věčně. Korporace, ve kterých lidé v důsledku prosperity zpohodlní, jsou vytlačovány z trhu společnostmi, které toho nekompromisně využijí ve svůj prospěch. Ztratit zaměstnání v důsledku bankrotu, který jste nezpůsobili, může být velmi frustrující.
 • Vyšší daňové zatížení a odvody do fondu sociálního a zdravotního zabezpečení. Zaměstnanec nemůže odpočítávat náklady na dosažení příjmu jako podnikatel.
 • Pocit „jistoty” zaměstnaneckého poměru způsobuje, že ztrácíte ostražitost, můžete na sobě přestat pracovat či zpohodlnět, což se vám může v pozdějším věku vymstít. Propuštění lidé po padesátce, kteří těžko shánějí práci, jsou toho jasným svědectvím. Hledání práce v pozdějším věku může být velmi těžké, zvlášť pokud s vámi vedou pracovní pohovory lidé mladší a méně zkušení než vy.
 • Musíte často dělat i práci, která vás nebaví a jako zaměstnanec máte méně možností s tím něco udělat.
 • Nemůžete využít pákový efekt ze zaměstnávání dalších lidí. Prospěch z pákového efektu má především zaměstnavatel, ne zaměstnanec.
 • Dostane-li se firma, pro kterou pracujete do finančních potíží například v důsledku ekonomické recese, bude muset propouštět. Strach o místo může trvat i několik let a tato nejistota může být velmi frustrující a zaměstnanec má méně možností, jak osud firmy ovlivnit než podnikatel. Tato nejistota s věkem roste.
 • Jako zaměstnanec jste v neustálé soutěži s ostatními lidmi na pracovním trhu, a to i přes to, že to tak nevnímáte. Váš zaměstnavatel to však takto vidí. Čím jste starší, tím víc vás budou ohrožovat mladší, ambicióznější, dravější a v technologickém světě lépe se orientující pracovníci. Je pravdou, že s rostoucími zkušenostmi budete pro zaměstnavatele také dražší. S rostoucím věkem budete ztrácet tempo a budete chtít mít větší klid. To všechno postupem času může hrát proti vám. Váš zaměstnavatel si může pak může říct, že jste pro něj příliš drazí, vaše pracovní tempo pomalé a schopnosti orientovat se v nových trendech nedostačující. Výsledkem může být poděkování za vaše zásluhy, výpověď a s ní pouze několika měsíční odstupné.
 • Příjmy většiny zaměstnanců plynou pouze ze zaměstnání. Závislost na jednom zdroji příjmů je neuvěřitelně riskantní. V případě propuštění z práce nebo krachu firmy okamžitě klesá váš příjem na nulu. Můžete to zvrátit jen rychlým nalezením nové práce nebo podporou v nezaměstnanosti. Pokud nemáte dostatečné finanční rezervy a nepodaří se vám rychle najít novou práci, dostanete se do velmi stresující životní situace, která je s rostoucím věkem velmi vyčerpávající. I když najdete nové zaměstnání, tak zpravidla ve zkušební době máte menší plat, než na který jste byli zvyklí. Někdy i dost výrazně menší.

Podnikání

Výhody podnikání

 • O svém příjmu rozhodujete pouze vy sami. Budete-li schopní, pracovití a máte dobré nápady, můžete si vydělat mnohem více než v zaměstnaneckém poměru.
 • Pokud vaše podnikání bude úspěšné, můžete si najmout další pracovníky a těžit z pákového efektu. Váš příjem tak můžete ještě více znásobit.
 • Jste pánem svého času a můžete si s ním naložit, jak uznáte vy sami.
 • Realizujete pouze své záměry. Možnost se seberealizovat, své plány a sny je velkou odměnou podnikatelů. Většina úspěšných podnikatelů na rozdíl od většiny zaměstnanců ráda pracuje a chodí do práce. Za svůj úspěch i neúspěch jste 100 % zodpovědní pouze vy sami.
 • Menší daňové zatížení a odvody do fondu sociálního a zdravotního zabezpečení. Můžete odpočítávat náklady na dosažení příjmu, a to i paušální částkou ve výši 60 % z dosažených příjmů. Dále u podnikání od příjmu odečtete náklady, a to co zbyde, zdaníte. V zaměstnání však nejdříve váš příjem zdaníte a teprve to, co zbyde, můžete utratit. Daňové zatížení podnikatelů je tak nižší.
 • Pokud vybudujete úspěšný byznys, můžete ho prodat či předat svým dětem. Prodat své zaměstnanecké pracovní místo nemůžete.
 • Musíte být obvykle více ve střehu než v zaměstnání, pracovat na sobě, zdokonalovat se, musíte sledovat trendy a být vždy vstřícný ke klientům. Ačkoli to někteří lidé považují za nevýhodu, já to považuji za velmi přínosné pro osobní rozvoj. Budujete si tím ostražitost, na kterou si zpravidla zvyknete a díky níž můžete být i v pozdním věku samostatní a produktivní.
 • Investujete vlastní kapitál. To vás nutí k přemýšlení a přispívá k rozvoji finanční gramotnosti a podnikatelské vyzrálosti. Někdy sice o peníze můžete přijít, ale pokud se ze ztráty poučíte, získáte cenné zkušenosti, díky nimž můžete později mnohem více získat.
 • Můžete využívat pákové efekty. Finanční páka a páka lidského kapitálu vám může přinést mnohem větší příjmy, než mohou získat zaměstnanci.
 • Nebaví-li vás nějaké dílčí aktivity, můžete ji delegovat na někoho jiného. To zaměstnanci, pokud nejsou na pozici manažerů, moc nemohou. Proto při podnikání nebudete tak často frustrováni z činností, které vás nebaví či dokonce ubíjí.
 • V podnikání realizujete své vlastní plány a sny. Proto je podnikání často větší zábava.
 • Dostane-li se vaše firma do finančních potíží například v důsledku ekonomické recese a vy budete muset propouštět, vy budete zřejmě až ten poslední, koho propustíte.
 • S rostoucím věkem budete ztrácet pracovní tempo. Pokud firmu nebudete chtít prodat, můžete třeba jen ustupovat do pozadí. Můžete si najmout manažera a sami si držet pouze kontrolní funkce a přesouvat se do role poradce. Nemusíte se bát, že vás někdo propustí, jako je to u zaměstnanců, protože jste stále majitelem své firmy.
 • Vaše příjmy plynou zpravidla od mnoha klientů, čímž na rozdíl od zaměstnanců výrazně diverzifikujete riziko ztráty výdělků. Pokud jednoho klienta ztratíte, je to sice smutné, klesnou vám příjmy, ale není to žádná tragédie, která má za následek, že skončíte na úřadu práce. Mít více stálých, spokojených klientů, je nejlepší ochrana proti finanční nestabilitě.

Nevýhody podnikání

 • V začátcích obvykle nemáte jistý příjem, mnohdy musíte investovat vlastní úspory, nemáte zajištěnou návratnost a nikde není garantováno, že vaše podnikání bude prosperovat.
 • Musíte být obvykle více ve střehu než v zaměstnání, pracovat na sobě, zdokonalovat se, musíte sledovat trendy a být vždy vstřícný ke klientům. V zaměstnaneckém poměru sice také, ale pokud nejste, následky v zaměstnaneckém poměru nejsou obvykle tak tvrdé.
 • Pokud nejste dostatečně připraveni, můžete přijít o peníze nebo dokonce zkrachovat.
 • Pokud nemáte kvalitní plán, manažerské dovednosti a neumíte organizovat a delegovat práci, můžete se stát otrokem své firmy a firma se vám stane koulí u nohy.

Je pro vás lepší zaměstnanecký poměr či podnikání?

Podnikání není pro všechny. Poznáte-li však skutečné kouzlo podnikání jako my, prosperitu z toho plynoucí, finanční a časovou nezávislost, už se vám nikdy nebude chtít vrátit do zaměstnání.

Pokud se rozhodnete stát se realitním makléřem a podnikat s námi, pomůžeme vám snížit vaše náklady na minimum, předáme vám naše know-how, naučíme vás maximálně využívat pákové efekty, organizovat a delegovat práci a budeme vás učit, jak investovat do nemovitostí a postupem času se stát realitním rentiérem. To vše, aby vaše podnikání bylo, co nejefektivnější.

Láká vás podnikání v realitách?

Chcete více informací, jak vám můžeme pomoci vybudovat úspěšný realitní byznys? Kontaktujte nás.

Realitní makléř Petr Podlešák

Autor článku: Bc. Petr Podlešák, manažer REMAX Alfa

Co o Alfě říkají naši makléři?

Načítání…

Články o práci makléřů

Načítání…
icon

Vysoké ohodnocení

Nabízíme nadstandardní ohodnocení. Naučíme vás slušně vydělávat.

icon

Pomáháme makléřům růst

Profesní i osobní růst makléřů je pilířem našeho i jejich úspěchu.

icon

Zkušení kolegové

Náš tým zkušených realitních profesionálů vám rád pomůže i poradí.

icon

Moderní technologie

Využíváme moderních technologií a neustále pracujeme na zdokonalování našeho online marketingu.

icon

Prvotřídní servis

Poskytujeme našim klientům prvotřídní servis a neustále sledujeme jejich spokojenost.

icon

Jsme makléřům a klientům blíže

Rozšiřujeme naši pobočkovou síť, aby makléře nemuseli trávit zbytečně moc času cestováním a byli klientům k dispozici, která je jim nejbližší.