Je lepší podnikání nebo zaměstnání? Výhody a nevýhody

Je lepší podnikání nebo zaměstnání? Výhody a nevýhody
Doba čtení: 7 minut

Je lepší strávit život v zaměstnání, nebo se vydat na dráhu podnikatele? Pro každého je vhodné něco jiného. V čem je rozdíl?

Zaměstnanecký poměr

Výhody zaměstnání

 • Stálý příjem, eventuálně zaměstnanecké benefity.
 • Častější pohoda, klid (neplatí určitě vždy) a jistoty. Dobré místo v korporaci může být příjemné, pohodlné a zdát se jisté.
 • Větší pravděpodobnost stálé pracovní doby. Po pracovní době klid (také ne vždy).
 • Neinvestujete vlastní kapitál a neriskujete tedy ani jeho ztrátu.

Nevýhody zaměstnání

 • Stálá pracovní doba vám neumožňuje flexibilitu ve využívání vašeho času. Váš čas patří zaměstnavateli a nemůžete si s ním nakládat podle svého uvážení.
 • Nepotřebuje-li zaměstnavatel vaše služby, může vás propustit a jediné na co máte nárok, je odstupné, i když jste firmě přinesli velké zásluhy.
 • O vašem odměňování rozhoduje váš zaměstnavatel. Máte méně možností ovlivnit výši vašeho příjmu než v podnikání.
 • Musíte se podřídit hierarchii ve společnosti a někdy spolupracovat s lidmi, které jste si za spolupracovníky nevybrali, a nepracuje se vám s nimi dobře.
 • Pokud vaše firma realizuje záměry, s kterými se neshodujete, máte méně možností je ovlivnit. Pokud jsou navíc záměry nereálné či podle vás nesmyslné, může to být dost frustrující. V zaměstnání realizujete plány a sny někoho jiného. Toto patří k hlavním důvodům, proč cca 2/3 zaměstnanců neradi chodí do práce.
 • Pokud pro firmu vybudujete hodnoty či pro ni získáte dobrý byznys, ze kterého firma začne profitovat a vy také, může následně ušetřit tím, že vás propustí. Zakázky totiž patří firmě, nikoli vám.
 • Místo v korporaci sice může být velmi příjemné a pohodlné, nicméně není jisté. Korporace, ve kterých lidé v důsledku prosperity zpohodlní, jsou vytlačovány z trhu společnostmi, které toho nekompromisně využijí ve svůj prospěch. Ztratit zaměstnání v důsledku bankrotu, který jste nezpůsobili, může být velmi frustrující.
 • Vyšší daňové zatížení a odvody do fondu sociálního a zdravotního zabezpečení. Zaměstnanec nemůže odpočítávat náklady na dosažení příjmu jako podnikatel.
 • Pocit „jistoty” zaměstnaneckého poměru způsobuje, že ztrácíte ostražitost, můžete na sobě přestat pracovat či zpohodlnět, což se vám může v pozdějším věku vymstít. Propuštění lidé po padesátce, kteří těžko shánějí práci, jsou toho důkazem. Hledání práce v pozdějším věku může být velmi těžké, zvlášť pokud s vámi vedou pracovní pohovory lidé mladší a méně zkušení než vy.
 • Musíte často dělat i práci, která vás nebaví a jako zaměstnanec máte méně možností s tím něco udělat.
 • Nemůžete využít pákový efekt ze zaměstnávání dalších lidí. Prospěch z pákového efektu má zaměstnavatel, ne zaměstnanec.
 • Dostane-li se firma, pro kterou pracujete, do finančních potíží, například v důsledku ekonomické recese, bude muset propouštět. Strach o místo může trvat i několik let a tato nejistota může být velmi frustrující a zaměstnanec má méně možností, jak osud firmy ovlivnit než podnikatel. Tato nejistota s věkem roste.
 • Jako zaměstnanec jste v neustálé soutěži s ostatními lidmi na pracovním trhu, a to i přes to, že to tak nevnímáte. Váš zaměstnavatel to však takto vidí. Čím jste starší, tím víc vás budou ohrožovat mladší, ambicióznější, dravější a v technologickém světě lépe se orientující pracovníci. Je pravdou, že s rostoucími zkušenostmi budete pro zaměstnavatele také dražší. S rostoucím věkem budete ztrácet tempo a budete chtít mít větší klid. To všechno postupem času může hrát proti vám. Váš zaměstnavatel si může říct, že jste pro něj příliš drazí, vaše pracovní tempo pomalé a schopnosti orientovat se v nových trendech nedostačující. Výsledkem může být poděkování za vaše zásluhy, výpověď a s ní pouze několikaměsíční odstupné.
 • Příjmy většiny zaměstnanců plynou pouze ze zaměstnání. Závislost na jednom zdroji příjmů je neuvěřitelně riskantní. V případě propuštění z práce nebo krachu firmy okamžitě klesá váš příjem na nulu. Můžete to zvrátit jen rychlým nalezením nové práce nebo podporou v nezaměstnanosti. Pokud nemáte dostatečné finanční rezervy a nepodaří se vám rychle najít novou práci, dostanete se do velmi stresující životní situace, která je s rostoucím věkem velmi vyčerpávající. I když najdete nové zaměstnání, tak zpravidla ve zkušební době máte menší plat, než na který jste byli zvyklí. Někdy i dost výrazně menší.

Podnikání

Výhody podnikání

 • O svém příjmu rozhodujete pouze vy sami. Budete-li schopní, pracovití a máte dobré nápady, můžete si vydělat mnohem více než v zaměstnaneckém poměru.
 • Pokud vaše podnikání bude úspěšné, můžete si najmout další pracovníky a těžit z pákového efektu. Váš příjem tak můžete ještě více znásobit.
 • Jste pánem svého času a můžete si s ním naložit, jak sami uznáte za vhodné.
 • Realizujete své vlastní záměry. Možnost se seberealizovat, své plány a sny je velkou motivací a odměnou podnikatelů. Většina úspěšných podnikatelů, na rozdíl od většiny zaměstnanců, ráda pracuje a chodí do práce. Za svůj úspěch i neúspěch jste 100% zodpovědní pouze vy sami.
 • Menší daňové zatížení a odvody do fondu sociálního a zdravotního zabezpečení.
 • Živnostníci mohou odpočítávat náklady na dosažení příjmu. Mohou uplatnit paušální náklady ve výši 60 % z dosažených příjmů. To je výhodné, pokud jsou vaše skutečné náklady nižší. U podnikání od příjmu odečtete náklady, a to co zbyde, zdaníte. V zaměstnání však nejdříve váš příjem zdaníte a teprve to, co zbyde, můžete utratit. Daňová zátěž podnikatelů je tak znatelně nižší.
 • Pokud vybudujete úspěšný byznys, můžete ho prodat či předat svým dětem. Prodat své zaměstnanecké pracovní místo nemůžete.
 • Zvyšujete si odpovědnost a ostražitost. Podnikatel musí být více ve střehu než v zaměstnání, pracovat na sobě, zdokonalovat se. Musíte sledovat trendy a být vždy vstřícný ke klientům. Ačkoli to někteří lidé považují za nevýhodu, já to považuji za velmi přínosné pro osobní rozvoj a tvůrčího ducha. Budujete si tím ostražitost, na kterou si zpravidla zvyknete a díky níž můžete být i v pozdním věku samostatní a produktivní.
 • Investujete vlastní kapitál. To vás nutí k přemýšlení a přispívá k rozvoji finanční gramotnosti a podnikatelské vyzrálosti. Někdy sice o peníze můžete přijít, ale pokud se ze ztráty poučíte, získáte cenné zkušenosti, díky nimž můžete později mnohem více získat.
 • Můžete využívat pákové efekty. Finanční páka a páka lidského kapitálu vám mohou přinést mnohem větší příjmy, než byste získali jako zaměstnanci.
 • Nebaví-li vás nějaké dílčí aktivity, můžete je delegovat na někoho jiného. To zaměstnanci, pokud nejsou na pozici manažerů či vedoucích, nemohou. Proto při podnikání nebudete tak často frustrovaní z činností, které vás nebaví či dokonce ubíjí.
 • V podnikání realizujete své vlastní plány a sny. Proto je podnikání často větší zábava.
 • Dostane-li se vaše firma do finančních potíží například a budete muset propouštět, budete zřejmě až ten poslední, koho propustíte.
 • S rostoucím věkem budete ztrácet pracovní tempo. Pokud firmu nebudete chtít prodat, můžete třeba jen ustupovat do pozadí. Můžete si najmout manažera a sami si držet pouze kontrolní funkce a přesouvat se do role poradce. Nemusíte se bát, že vás někdo propustí, jako je to u zaměstnanců, protože jste stále majitelem své firmy.
 • Vaše příjmy plynou zpravidla od mnoha klientů, čímž na rozdíl od zaměstnanců výrazně diverzifikujete riziko ztráty příjmů. Pokud ztratíte jednoho klienta, klesnou vám příjmy, ale není to žádná tragédie, která má za následek, že skončíte na úřadu práce. Mít více stálých, spokojených klientů, je nejlepší ochrana proti finanční nestabilitě.

Nevýhody podnikání

 • V začátcích obvykle nemáte jistý příjem, mnohdy musíte investovat vlastní úspory, nemáte zajištěnou návratnost a nikde není garantováno, že vaše podnikání bude prosperovat. To může být stresující.
 • Musíte být obvykle více ve střehu než v zaměstnání, pracovat na sobě, zdokonalovat se, musíte sledovat trendy a být vždy vstřícný ke klientům. V zaměstnaneckém poměru sice také, ale pokud nejste, následky v zaměstnaneckém poměru nejsou obvykle tak tvrdé.
 • Pokud nejste dostatečně připraveni, můžete přijít o peníze nebo dokonce zkrachovat.
 • Pokud nemáte kvalitní plán, manažerské dovednosti a neumíte organizovat a delegovat práci, můžete se stát otrokem své firmy a firma se vám stane koulí u nohy. Aby se vám to nestalo, musíte být připraveni se rozvíjet.

Je pro vás lepší zaměstnanecký poměr či podnikání?

Podnikání není pro všechny. Poznáte-li však skutečné kouzlo podnikání, jako my, prosperitu z toho plynoucí, finanční a časovou nezávislost, už se vám nikdy nebude chtít strávit život v zaměstnání.

Chcete začít podnikat? A v čem?

Staňte se realitním makléřem. S námi podnikáte pro sebe, ale ne sami.

Pomůžeme vám lépe a snáze vydělávat, získávat zakázky, snížíme vaše náklady, naučíme vás, jak investovat do nemovitostí. Navíc při podnikání jako realitní makléř nepotřebujete žádný enormní vstupní kapitál. A nebo se podívejte na další tipy V čem podnikat.

Chcete se stát realitním makléřem nebo se dozvědět o práci makléře více?

Kontaktujte nás

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek

Petr Podlešák
Autor článku: Bc. Petr Podlešák, manažer RE/MAX Alfa
Tel. 603 426 237

Příspěvky v blogu