Povinnosti realitního makléře ze zákona

Povinnosti realitního makléře ze zákona
Doba čtení: 4 minuty

Realitní makléř má celou řadou zákonných povinností. Za porušení některých povinností jsou drakonické pokuty, proto je dobré se s nimi seznámit. Pojďme si je shrnout.

1. Bezúhonnost

Chcete-li mít jako realitní makléř živnost, musíte být bezúhonní. Tuto povinnost stanovuje jak § 5 Zákona o realitním zprostředkování (dále také „Realitní zákon“), tak i § 6 odst. 1 b) Živnostenského zákona.

2. Živnostenské oprávnění

Další povinností je získat živnostenské oprávnění Realitní zprostředkovatel a splnit podmínky Živnostenského zákona. Tyto povinnosti však nemáte, pokud budete vykonávat práci makléře v zaměstnaneckém poměru. Realitních kanceláří, které makléře zaměstnávají na hlavní pracovní poměr je však velmi málo. Většina realitek spolupracuje s makléři, kteří mají vlastní živnost.

Realitní živnost je vázanou živností. K získání vázané živnosti musíte splnit podmínky živnostenského zákona. Popsali jsme je v článku Jak se stát realitním makléřem.

3. Povinnosti ze Zákona o realitním zprostředkování

Obsahová činnost realitního makléře

§ 3 odst. 2 Zákona o realitním zprostředkování definuje činnosti realitního makléře (tzv. realitního zprostředkovatele) takto:

a) poskytnutí inzertní služby,
b) posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny,
c) zpracování marketingu nemovité věci,
d) zajištění prohlídky nemovité věci,
e) obstarání stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí,
f) zprostředkování poskytnutí právních služeb,
g) zprostředkování úschovy za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.

Realitní zákon sice výslovně nepřikazuje, aby makléř všechny tyto činnosti poskytoval. Nicméně jsou nezbytné, aby došlo k úspěšnému zprostředkování obchodu.

Pojištění profesní zodpovědnosti

Realitní makléř musí být dle § 7 Realitního zákona po celou dobu výkonu realitní činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit klientům újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování.

Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši 1.750.000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3 500 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce.

Pojistná smlouva musí být zaslána nejdéle 10 dnů od uzavření na Ministerstvo pro místní rozvoj, které je kontrolním orgánem. Ze zaslaných dokumentů musí být patrné, jaká pojišťovna pojištění poskytla, jaký je limit plnění a spoluúčast, a od kdy je pojištění účinné. Podrobnosti najdete na portálu gov.cz.

Podívejte se na zvýhodněnou nabídku pojištění pro makléře RE/MAX.

Zprostředkovatelské smlouvy jen písemně

Realitní makléř je oprávněn dle § 9 Zákona o realitním zprostředkování nabízet realitní služby pouze na základě písemné zprostředkovatelské smlouvy.

4. Povinnosti z AML zákona

Realitní makléř je dle zákona proti praní špinavých peněz (tzv. AML zákon) povinnou osobou a má tedy dle tohoto zákona povinnosti. Zejména povinnost identifikovat klienta, prověřovat původ nabytých peněz kupujícího, ale i prodávajícího. V případě zjištění podezření z praní špinavých peněz je povinen informovat FAÚ (Finanční analytický úřad) atd. Podrobnosti jsme shrnuli v samostatném článku AML pro realitní zprostředkovatele. Povinnosti za neplnění podmínek AML zákona jsou opravdu drakonické, proto byste je neměli brát na lehkou váhu.

5. Povinnosti z nařízení GDPR

GDPR (z angličtiny General data protection regulation) je celým názvem nařízení Evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Toto nařízení makléři stanovuje celou řadu povinností, které jsme shrnuli v samostatném článku GDPR – ochrana osobních údajů.

6. Poučení spotřebitele

Pokud realitní makléř uzavírá realitní smlouvy se spotřebitelem, má povinnost spotřebitele informovat a poučit o některých skutečnostech. Např. o jeho právu odstoupit od smlouvy, adresu provozovny, adresu, na kterou může zaslat stížnost atd. Viz § 1820 občanského zákoníku.

7. Sociální a zdravotní pojištění

Pokud v realitách podnikáte jako fyzická osoba a podnikání je váš hlavní zdroj příjmu, máte povinnost platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. První rok činnosti platíte zálohy v min. výši. Pracujete-li jako makléř na vedlejší činnost, pak zálohy první rok platit nemusíte.

8. Daně

Z příjmu má realitní makléř samozřejmě povinnost platit daň z příjmu.

Realitní makléř má rovněž povinnost se registrovat k dani z přidané hodnoty, pokud jeho obrat za předcházejících 12 měsíců činnosti překročí 2 mil. Kč.

Co realitní makléř nesmí

Na závěr stojí za zmínku i to, co realitní makléř nesmí.

Realitní zprostředkovatel nesmí dle § 4 Zákona o realitním zprostředkování nabízet úschovu za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.

V případě, že by si klienti sami vyžádali úschovu u realitního zprostředkovatele, nesmí realitní zprostředkovatel použít peněžní prostředky na účtu úschovy jinak než v souladu s účelem realitní smlouvy.

Chcete se stát realitním makléřem v Alfě nebo se dozvědět o práci makléře více?

Kontaktujte nás

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek

Petr Podlešák
Autor článku: Bc. Petr Podlešák, manažer RE/MAX Alfa
Tel. 603 426 237

Příspěvky v blogu