Mentalita obětního beránka, spolehlivý zabiják úspěchu

Mentalita obětního beránka, spolehlivý zabiják úspěchu
Doba čtení: 12 minut

Myšlení obětního beránka je velmi nebezpečné pro váš úspěch. Pokud ho máte, zbavte se ho. Nebo jste odsouzeni celý svůj život být neúspěšní. Tento článek jsem napsal pro lidi, kteří se domnívají, že nemají dobré podmínky pro svůj úspěch nebo, že jim je dokonce bráněno v úspěchu. A také pro ty, kteří pracují nebo žijí s obětními beránky.

Jste fyzicky i duševně zdraví, stabilní, jste v produktivním věku a vaše inteligence není výrazně podprůměrná? Pak máte všechno, co potřebujete k úspěšnému životu. Žijeme ve svobodné zemi, která vám nebrání se seberealizovat, pracovat, vzdělávat se a poskytovat své služby ostatním.

Souhlasíte s tímto tvrzením nebo nesouhlasíte?

Pokud se mnou nesouhlasíte a tvrdíte, že nemůže uspět, protože nemáte např. dostatek příležitostí, čas, peníze, podporu v rodině nebo vám dokonce stát, okolí hází klacky pod nohy, jste obětí systému atd., pak jste se pasovali do role oběti. Tzn. máte myšlení, respektive komplex obětního beránka.

Může vás těšit, že mentalitu oběti nemáte sami. Takových lidí po světě chodí milióny. Můžete se s podobně laděnými „oběťmi“ utvrzovat, jak je k vám svět nespravedlivý, a že v tom nejste sami, komu je bráněno žít spokojený život. Vždy se viník najde. To vše můžete dělat. Problém je, že si tím vůbec, ale vůbec nepomůžete. Váš největší problém je myšlení. Dokud ho nezměníte nikdy nebudete úspěšní.

Samozřejmě, že nám život klade do života překážky a nové výzvy. To je úplně normální a děje se to nám všem, absolutně všem. Někomu více, někomu méně. Někdy jsou ty překážky těžké a zdají se být i nepřekonatelné. Jenže obětní beránci nad překážkami rezignují a pasují se do role oběti, kdežto úspěšní lidé překážky překonávají, často dokonce překážky vyhledávají a berou je jako nové životní výzvy.

Lidé s myšlením obětního beránka nejsou jen největší nešťastníci na okraji společnosti, ale nachází se ve všech firmách a státních organizacích. Můžete je dokonce najít i ve vedení firem a v politice. A pracovat pro organizaci, kterou vede člověk s tímto mentálním nastavením, to není vůbec žádná výhra.

Co je mentalita obětního beránka?

Mentalita obětního beránka, respektive mentalita oběti, je způsob myšlení, při kterém člověk odmítá převzít 100% zodpovědnost za svůj život, za své neúspěchy, selhání. Pasuje se do role oběti. Za své problémy a neúspěchy často viní ostatní lidi či vnější okolnosti. Často je takovým viníkem právě stát, systém, korporace, škola, rodina, ostatní pracovníci. Někdy dokonce i tajná spiknutí, konspirace mocných atd. Někdy oběti najdou viníka i uvnitř sami sebe. Viníkem se pak stává věk (buď se člověk cítí moc starý nebo příliš mladý) nebo zdraví. Tito lidé vždy najdou nějakého viníka svých problémů.

Proč je mentalita obětního beránka tak nebezpečná?

Nebezpečná je proto, že vás odsuzuje k neúspěchu, dokud se ji nezbavíte. Brání ve vašem osobnostním růstu, v úspěchu v práci, v životě, brání ve vytváření zdravých mezilidských vztahů, a naopak vytváří vztahy toxické. Brání vám, abyste dosáhli svého tvůrčího potenciálu. Obětní beránci se pak mohou stát pasivní, nešťastní a rezignují na změnu k lepšímu, protože se domnívají, že to není možné.

A protože sami neví, jak uspět, často obětní beránci vnímají ty úspěšné, jako podvodníky, bezcharakterní jedince, kteří zneužívají, vykořisťují ostatní. A takovými lidmi sami nechtějí být, což je dále utvrzuje v tom, že se chovají správně. Někdy si vůbec ve své hlavě nedokážou představit, že úspěch může být výsledkem tvrdé, poctivé práce.

Tato mentalita je nebezpečná také proto, že lidé, kteří se sami považují za oběti, vyhledávají jiné, aby na ně mohli svalit vinu. Tím vytvářejí skutečné obětní beránky.

Toho viníka se mohou pokusit udělat z vás. Chcete to? Představte si šéfa, který hledá viníky za problémy ve svém týmu. Vnímá se, jako oběť neschopných podřízených. A tu vinu hodí na vás, aby nepřišel o své pracovní místo. Chtěli byste pod takovým člověkem pracovat? Chcete žít s člověkem, který vám bude stále předhazovat, že vy jste viníkem jeho problémů? Pracovat a žít s lidmi, kteří trpí mentalitou obětního beránka není vůbec jednoduché. V extrémních případech lidé s komplexem obětního beránka páchají teroristické útoky a mají-li moc vyvolávají ozbrojené konflikty.

Proto je dobré naučit se tyto lidi identifikovat, pokusit se je změnit nebo odejít z jejich životů.

Proč se lidé pasují do oběti?

Roky jsem se zajímal o to, proč se lidé pasují do role oběti. Dospěl jsem ke zjištění, že svalit vinu za svůj neúspěch na vnější okolnosti nebo na ostatní lidi, je velmi jednoduché a osvobozující. Tím, že sami sebe přesvědčíte, že nejste viníkem svého neúspěchu, nemusíte z toho sami vůči sobě vyvozovat žádnou zodpovědnost a pracovat na nápravě.

Připustit, že za svůj neúspěch, prohru, nese člověk osobní zodpovědnost, je pro některé lidi velmi nepříjemné. Dotýká se to jejich vlastního ega.

Mohlo by to totiž znamenat, že jsem to já, jenom já, kdo může svůj neúspěch zvrátit v úspěch. A to znamená začít vydávat mnohem více energie k nápravě, vystoupit z komfortní zóny, více pracovat, více přemýšlet a učit se, zvyšovat sebekázeň. Také to znamená přestat dělat některé činnosti. Např. vysedávat hodiny u televize, s přáteli u piva atd. Někdy to znamená kompletně změnit svůj život. Opustit nefunkční vztahy, práci. Převzít zodpovědnost za svůj život je pracné. Mnohem snadnější je hodit vinu za své problémy na ostatní.

Jak identifikovat mentalitu oběti u ostatních?

Identifikovat obětní beránka v sobě můžete, pokud k sobě budete upřímní. Jak ale identifikovat mentalitu oběti u svých kolegů, přátel nebo dokonce svých nadřízených?

Řekli jsme si, že lidé s touto mentalitou odmítají převzít 100% zodpovědnost za svůj život a také za své neúspěchy. Snaží se najít viníka a tím se identifikují.

Pozorujte chování lidí v běžných situacích. Váš kolega dostane pokutu za černou jízdu autobusem. A místo toho, aby zpytoval svědomí, nadává na revizory. Váš kamarád zakopnul. Místo, aby řekl, že byl nešika, nadává na pitomý obrubník. Jsou to detaily, ale už vám vysílají signály. Pokud se tak chovají často, pak to naznačuje, že máte přes sebou člověka s mentalitou obětního beránka.

Zástupy lidí s mentalitou oběti, najdete snadno na některých demonstracích. Vybavuji si transparent, s nápisem: „Kalousku, kvůli tobě nemám ani na housku“. Není autor hesla krásným příkladem člověka s mentalitou oběti?

Jak se zbavit mentality obětního beránka a uspět v životě?

Někdy je to těžké, ale není to nemožné. Podpora v rodině a od přátel je důležitá, pokud ji máte.

Jenže…

Pokud jste vyrůstali v rodině, kde i rodiče sami měli mentalitu obětních beránků, neznáte jiné vzorce chování a vymanit se z toho nebude snadné. Podobně, pokud mají i vaši přátelé také mentalitu oběti, což se běžně stává (lidé kamarádí s podobně laděnými lidmi), vaši změnu to bude ztěžovat. Budou vás stahovat zpět. Pokud se sami nechtějí změnit, někdy je jediným řešením se s toxickými přáteli přestat stýkat.

Čím dříve začnete, tím lépe. Nikdy není pozdě na změnu. Změna je možná teprve, když akceptujete, že jediný, kdo může změnit váš život k lepšímu, jste jen vy sami. Nikdo to za vás neudělá. Nikdo. To samozřejmě platí, pokud jste fyzicky i duševně zdraví, stabilní, v produktivním věku a nejste odkázáni na pomoc druhých. Ani žádní politici vám příliš nepomohou, přestaňte se na ně spoléhat. Často vám dávají nereálné sliby, jen aby získali vaše hlasy.

Začněte pracovat na těchto 9 bodech a váš život bude úspěšnější.

1. Najděte vůli chtít svůj život změnit k lepšímu

Udělejte pevné rozhodnutí svůj život změnit k lepšímu. Nikdo jiný to za vás neudělá. Pevné rozhodnutí je jako kotva, které vás udržuje na cestě. Když neuděláte pevné vnitřní rozhodnutí, dříve nebo později to vzdáte. K tomu všemu potřebujete získat silnou motivaci. Hledejte motivaci pro změnu.

2. Vystupte z komfortní zóny

Úspěšný život začíná za hranicí komfortní zóny. Výstup z komfortní zóny může být zprvu bolestivý, ale jakmile si na něj zvyknete, zjistíte, že je skvělý. Komfortní zóna je navíc elastická. Pokud z ní vystoupíte a setrváte, po nějaké době zjistíte, že se pro vás stává komfortní. Vaše komfortní zóna se totiž zvětšila. Potvrdí vám to všichni úspěšní lidé. Podívejte se na sportovce. Jakmile si zvyknou pravidelně cvičit, už bez cvičení nemohou žít. Když jsem se začal sprchovat ve studené vodě a otužovat se, nenáviděl jsem to, ale po několika letech to miluju, protože vidím zdravotní přínosy. A takhle je to se vším.

Naopak. Pokud chcete stále žít v komfortu, vaše komfortní zóna se začne smršťovat. Materiální prosperita naučila žít lidi v komfortu. Lidé, kteří chtějí zůstat ve svém komfortu se stávají slabými. I malý diskomfort jim zkazí náladu. Období Covidu bylo krásným příkladem. Podívejte se, kolik lidí toto období prožívalo těžce. Příliš komfortu lidi ničí. Krásně to vyjádřil spisovatel Michael Hopf.

Těžké časy vytváří silné jedince. Silní jedinci vytváří dobré časy. Dobré časy vytváří slabé jedince a slabí jedinci vytvářejí těžké časy.

G. Michael Hopf

Trénujte svoji odolnost vystoupením z komfortní zóny, jinak se neposunete dál.

3. Přestaňte se bát změn

Na světě máte jedinou jistotu, a tou je změna. Akceptujte, že změna je život a přestaňte se jich bát. Kdo se bojí změn, přestává žít.

4. Přijímejte 100 % zodpovědnost za svůj život

Ať uděláte cokoli, naučte se přijímat zodpovědnost za svůj život, neúspěchy a vyvovozovat z toho ponaučení. Tím se zlepšujete.

Nemůžete sice ovlivnit to, co se vám v životě stane, ale můžete ovlivnit to, jak na to budete reagovat.

Dejme tomu, že na vás váš šéf udělal podraz nebo se nezachoval fér. Nemůžete ovlivnit to, že je to lump. Ale, kdo se rozhodl, že pro toho šéfa bude pracovat? Vy. Kdo si neprověřil jeho charakter? Vy. Nesete tak díl zodpovědnosti za to, že jste se od něho nechali napálit. Můžete se rozhodnout dát výpověď, protože pro takového člověka nebudete pracovat. Ať reagujete jakkoli, měli byste především z této zkušenosti vyvodit zodpovědnost k sobě. Položte si otázku: „Co můžu udělat proto, abych se příště nenapálil?“ Můžete se učit více si prověřovat charakter lidí, se kterými spolupracujete. Když to uděláte, zjistíte, že vám tato zkušenost dala cenou lekci. Váš šéf tak byl vaším učitelem. Poděkujte mu za tuto zkušenost, poučte se z této situace a jděte pracovat jinam. Obětní beránci takovou sebereflexi neudělají. Jen obviní svého šéfa, ale nikam je to neposune. A tak se klidně stane, že je opět někdo napálí.

Až třeba příště onemocníte, nenadávejte na nemoc, ale hledejte, kde ve svém životě jste nemoci šli naproti. Třeba je příčinou nedostatek pohybu, stravovací návyky, stres, frustrace z vašeho života, které se manifestují ve formě oslabené imunity a fyzické nemoci.

Máte přátele, kteří vás podrážejí, zneužívaní? Kdo se s nimi rozhodl přátelit? Vy. Je to opět vaše zodpovědnost, že jim dovolíte, aby se k vám tak chovali. Není to o nich, je to o Vás.

A takto můžete pokračovat dál a dál.

Jedno krásné přísloví říká: „Nikdy neprohrajete. Můžete jen vyhrát nebo se poučit.“ A já dodám, že poučit se můžete jen, když převezmete 100% zodpovědnost za své jednání.

5. Naučte se překonávat překážky

Na naší životní cestě nám do života vstupují překážky a nové výzvy. To je úplně normální a děje se to nám všem, absolutně všem. Někdy jsou ty překážky těžké a zdají být i nepřekonatelné. Jenže obětní beránci nad překážkami rezignuji a pasují se do role oběti, kdežto úspěšní lidé překážky překonávají, často dokonce překážky vyhledávají a berou je jako nové životní výzvy.

Vytvořte v sobě návyk překonávat překážky. Když se je naučíte překonávat, pak začnete mít pocit, že z vašeho života ustupují. Naopak, pokud před překážkami utíkáte, budou se vám vracet stále znovu a znovu.

Naučte se nevnímat překážky, jak problémy, ale jako výzvy k překonávání. Už jenom ta změna, jak se na problémy díváte, vám usnadní jejich vyřešení.

6. Buďte trpěliví a nevzdávejte se

Úspěch v životě není běh na krátkou trať. Je to celoživotní proces. Nehledejte rychlé, snadné cesty k úspěchu. Dělejte v životě, co vás baví, buďte při tom trpěliví a na své cestě se nevzdávejte. I cesta je cíl, tak si tu cestu užijte.

S tím vzdáváním to však neplatí vždy. Někdy je lepší se vzdát a akceptovat porážku. Když jsou náklady na to se nevzdát vyšší než zisk, který byste získali, může být výhodnější se vzdát. Například, když máte firmu, která je ztrátová bez vyhlídky k ziskovosti, může být lepší ji zavřít včas, než ji zavřít později s mnohem větší ztrátou a na dně. Posouzení je ovšem na vás.

Přečtěte si také: Jdete v životě správnou cestou? A jak to poznat?

7. Na co myslíte, tím jste

Vaše myšlení je obrazem vašeho já. Budete-li neustále myslet na negativní věci, na problémy, budete je do svého života přitahovat a mohou vás pohltit. Stejně tak budete-li si neustále říkat, že jste obětí, stane se to vaším návykem a bude těžké se ho zbavit. Budete-li myslet na pozitivní věci, na řešení problémů, budete vše zvládat s větší lehkostí. Tím budete úspěšnější.

8. Celý život se vzdělávejte

Vzdělávání nekončí po maturitě nebo vyučení. Naopak v tu chvíli začíná skutečná celoživotní škola. Celý život se vzdělávejte, buďte otevřeni novým myšlenkám, inovujte a učte se ze svých i cizích chyb. Jak se říká: „Chybu můžete udělat pouze jednou, po druhé je to již volba.“

9. Ideální doba a místo na změnu

Možná si říkáte, že už chcete začít tvořit lepší život, ale musíte počkat na správnou chvíli, že teď není ideální doba. Lidé často chtějí udělat změnu až…… nebo když…… (dosaďte si sami). Nežijeme v ideální době ani na ideálním místě. Žádné ideální místo, ani doba totiž neexistuje. Takové čekání je jen čekáním na Gogota. Nikdy nepřijde. Ideální čas a místo na změnu je tady a teď.

Věřím, že pokud budete realizovat tipy, které jsem popsal, váš život se pozitivně změní. Rozhodně to stojí za to.

Tak co? Chcete začít transformovat svůj život k lepšímu? Nebo je to až moc složité? Nebylo by jednodušší zodpovědnost hodit na ostatní? Viníků je přeci hodně. Rozhodnutí je jen a pouze na vás 🙂

Petr Podlešák
Autor článku: Bc. Petr Podlešák, manažer RE/MAX Alfa
Tel. 603 426 237

Příspěvky v blogu