18 způsobů náboru nemovitostí

18 způsobů náboru nemovitostí

Jedna z nejčastějších otázek, které nám pokládají zájemci o práci makléře, je, jak získávat do nabídky nemovitosti na prodej.

Seznámím vás s 18 základními způsoby, jak nemovitosti získávat do nabídky. Ty se potom dají rozvětvovat do desítek dalších činností. Proto se také můžete setkat s úspěšnými makléři, kteří vám řeknou, že mají 30, 40 i více činností, jak nabírají nemovitosti.

Pojďme se na ně podívat.

1. Studená volání

Studená volání prodávajícím patří k nejznámější, ale také někdy nejvíc nenáviděnou strategií náboru nemovitostí. Často studená volání dělají začínající makléři, kteří nemají peníze na dražší marketingové aktivity. Nicméně není to vždy pravidlem. Někdy i velmi zkušení makléři dělají studená volání, protože je to baví. Ke studenému volání nepotřebujete žádná sofistikovaná marketingová řešení. Stačí vám k tomu telefon a umět komunikovat.

Princip spočívá v tom, že voláte na inzeráty lidí, kteří si nemovitost zkouší prodat sami svépomocí (tzv. samoprodejci) a těmto lidem nabídnete své realitní služby. Běžně samoprodejci inzerují na internetu, v tisku, na plachtě na svém domě atd. Můžete takto oslovovat i majitele opuštěných nemovitostí (bytů, domů, pozemků), u nichž je vyšší pravděpodobnost, že nemají pro nemovitost využití a budou ji chtít prodat.

Cca 50 % prodávajících nemovitosti inzeruje sami, ale jen necelá polovina z nich uspěje. Nadpoloviční většinu prodávajících přestane prodávání bavit, zjistí, že prodat nemovitost není tak jednoduché, jak se domnívali a prodej nakonec svěří makléři či více makléřům.

Studená volání nejsou jen levným a relativně rychlým zdrojem náboru nemovitostí, jsou i výbornou školou obchodní komunikace, argumentace, překonávání námitek a mentální odolnosti. Jejich nevýhodou je vysoká mentální náročnost. Studená volání nejsou pro každého. Někteří naši makléři rozběhli své podnikání bez jediného studeného telefonátu díky dalším možnostem.

Mentální náročnost: vysoká
Rychlost náboru: krátkodobá (v řádech několika měsíců)

2. Nábor od kupujících

Někteří kupující financují nákup nemovitosti z prodeje jiné nemovitosti. Pokud budete správně pracovat s poptávkami, začnete získávat i nemovitosti na prodej.

Proto se vždy ptejte všech kupujících, kteří mají zájem o prohlídku vámi nabízených nemovitostí, jakým způsobem chtějí nákup financovat.

Pomůže vám to:

 • odhalit jejich připravenost k nákupu,
 • občas získáte další nemovitosti do nabídky.

Možná se budete divit, kolik makléřů na tyto otázky zapomíná a připravují se tak o příležitosti.

Abyste mohli takto nemovitosti začít nabírat, musíme již mít co prodávat. Říkáme tomu řetězení zakázek.

Mentální náročnost: nízká
Rychlost náboru: krátkodobá (v řádech několika měsíců)

3. Budování vztahů s majiteli nemovitostí 

Budujte dlouhodobé vztahy s majiteli činžovních domů, investory, majiteli bytů, rodinných domů, pracovníků developerských společností atd.

Primárně budujte vztahy s lidmi, kteří vlastní nemovitosti či působí ve vaší expertní oblasti. Expertní oblast je lokalita, kde působíte, a kterou dobře znáte.

Mentální náročnost: střední
Rychlost náboru: krátkodobá až střednědobá (v řádech měsíců i let)

4. Dny otevřených dveří

Organizujte dny otevřených dveří na nemovitostech, které prodáváte. Zvěte na ně lidi z okolí a své potenciální klienty. Dny otevřených dveří vám nemusí je pomoci s prodejem, můžete na nich poznat nové lidi, kteří vás uvidí v akci a stanou se vašimi prodávajícími klienty. 

Byl den otevřených dveří úspěšný, přišlo na něj více lidí a vy jste díky tomu prodali? Informujte o tom formou letáků či dopisů obyvatele v domě a okolí se zprávou, že lidé, kteří na den otevřených dveří přišli, mají zájem v dané ulici koupit nemovitost. Vyzvěte je, ať vám zavolají, pokud chtějí svůj byt nebo dům také prodat. 

Mentální náročnost: nízká
Rychlost náboru: krátkodobá až střednědobá (v řádech měsíců)

5. Obchodní databáze

Budujte systematicky a dlouhodobě obchodní databázi a dělejte kampaně. Práce s obchodní databází je nákladově nejefektivnější způsob, jak získávat zakázky.

Na začátku si při volbě systému pro správu kontaktů můžete vystačit s jednoduchými kontaktními systémy jako je například Outlook nebo Google kontakty. Jakmile však vaše databáze bude narůstat, budete potřebovat systém, který vám pomůže se v ní lépe orientovat, ale hlavně který usnadní komunikaci a zjednoduší práci např. díky nastavení automatizovaných kampaní. Můžete si vyzkoušet například Business Booster.

Máte-li databázi můžete vytvářet cílené kampaně, jako např. dopisy či emaily.

Telefonní čísla a emaily z vaší obchodní databáze můžete také naimportovat do správce kampaní na Facebooku a následně na ně cílit online reklamu.

Upozornění: Chcete-li dělat emailové kampaně, musíte mít souhlas příjemců se zasíláním. Nikdy neposílejte nevyžádané emaily, je to nezákonné. 

Mentální náročnost: nízká
Rychlost náboru: krátkodobá až dlouhodobá (v řádech několika měsíců až let)

6. Online marketing

Online marketing je nákladově také velmi efektivní. Můžete díky němu oslovit vaše cílové publikum s minimálními náklady.

Aby byly vaše online kampaně úspěšné, budete potřebovat vlastní webové stránky. Bez nich nebude online marketing efektivní. Vytvoření kvalitních webových stránek je otázkou několika měsíců práce a investice v řádech desítek tisíc Kč. V začátku vám proto pomohou i profily, které získáte, pokud se stanete makléřem REMAX Alfa.

Profil na www.remax-czech.cz

Jako makléř RE/MAXu byste získali profil na stránkách www.remax-czech.cz, tj. pro začátek velmi dobrý základ.

RE/MAX ČR investuje hodně peněz do propagace a optimalizace těchto stránek. Návštěvnost je cca 300.000 návštěv měsíčně. Vaše osobní prezentace zde vám pomůže, aby vás klienti snadněji našli.

Profil na www.remaxalfa.cz/realitni-makleri

Jako makléř Alfy získáte i prezentaci na www.remaxalfa.cz/realitni-makleri. Váš profil bude ve formátu www.remaxalfa.cz/jmeno-maklere. Webové stránky i profily propagujeme, což vám v náboru nemovitostí také pomůže.

Osobní webové stránky

Skutečné efektivní kampaně můžete dělat, až když budete mít vlastní osobní webové stránky. Na nich můžete prezentovat své realitní služby, poskytovat informačně z informačně hodnotný obsah (články, videa) o tom, co nabízíte, jak pracujete atd. Pokud budete své stránky dobře propagovat, získáte tak snadněji nové klienty.

Udržujte své osobní stránky a všechny vaše profily na dobré úrovni, neustále aktualizované. Kvalitní osobní fotografie, videa, aktualizovaný obsah, to vše vypovídá o vaší pečlivosti, které vám pomohou zakázky získat.

Špatně vedené stránky a profily mohou naopak klienty odrazovat.

Mentální náročnost: nízká
Rychlost náboru: střednědobá až dlouhodobá (v řádech měsíců až let)

7. Sociální sítě

Marketing na sociálních sítích je také online marketingem, ale vzhledem k možnostem, které nabízejí, je uvádím jako samostatný pilíř. V ČR nejlépe fungují Facebook, Youtube, Linkedin a Instagram. Budujte vaši obchodní databázi i na sociálních sítích. Základem je, abyste na Facebooku měli, jak osobní profil, ale tak byznys stránky. Mějte váš osobní realitní kanál na Youtube a profil na Linkedin.

Budujte obchodní databázi na sociálních sítích, respektive spojujte se online s ostatními lidmi. Sociální sítě definují online spojení takto:

 • získávání “přátel” na Facebooku
 • sbírání “liků” na Facebook byznys stránkách
 • navazování “spojení” na Linkedin
 • získávání “odběratelů” na Youtube
 • získávání “sledujících” na Instagramu.

Publikujte na sociálních sítích zajímavé články a videa o realitách, svých službách atd. Dávejte o sobě vědět, aby všichni lidé, kteří jsou s vámi na sociálních sítích ve spojení, věděli, že zprostředkováváte prodej či pronájem nemovitostí.

Nemusíte psát a publikovat na sociálních sítích jen vámi vytvořený obsah, sdílejte obsah i od dalších autorů (například od renomovaných vydavatelů zaměřujících se realitní témata), sdílejte fotografie s realitní tématikou. Pokud použijete články, fotografie a videa jiných autorů, připojte k nim i vaše komentáře.

Mentální náročnost: nízká
Rychlost náboru: střednědobá až dlouhodobá (v řádech měsíců až let)

8. Klasický marketing

Z klasického marketingu je mezi makléři nejrozšířenější tisková reklama (letáky, časopisy, plachty, billboardy, reklama na autě). I když ohlas z letáků a časopisů již zdaleka není tak dobrý, jako byl v minulosti, na vaše podnikání může mít stále pozitivní dopad, a to zejména pokud ho budete dělat systematicky a dlouhodobě.

Stejně tak prodejní plachty v místě vašeho působení jsou zajímavým, a přitom levným zdrojem náboru. Nehovořím jen o plachtách, na kterých inzerujete nemovitosti na prodej, ale i o plachtách, na kterých můžete inzerovat své služby zaměřené na nábor nemovitostí. Pokud budete na všech plachtách umísťovat své jméno s fotografií, klienti si vás snadněji zapamatují a reklama bude efektivnější. Podobně funguje i reklama na autě.

Mentální náročnost: nízká
Rychlost náboru: střednědobá až dlouhodobá (zpravidla min. 6 měsíců a déle)

9. Referenční marketing

Referenční marketing jde ruku v ruce s obchodní databází. Podstatou je doporučování obchodních příležitostí od lidí, které znáte (tj. přátel, známých, rodinných příslušníků, obchodních partnerů, realitních makléřů z jiných regionů atd.).

Jedněmi z nejlepších doporučitelů byli pro mě osobně právníci a notáři. Důležitou skupinou jsou však i obchodníci, kteří vás budou doporučovat za odměnu a další lidé, kteří mají ve společnosti respekt, vliv na rozhodování ostatních (tzn. názoroví vůdci). Podmínkou je, abyste trvale a systematicky budovali vztahy s lidmi. Záměrně neříkám jen obchodní vztahy, ale kvalitní mezilidské vztahy.

Vyvíjejte úsilí, aby všichni, které znáte, věděli, že pracujete v realitní branži, a pomáháte lidem prodávat nemovitosti. Ukažte lidem, že jste aktivní, dokažte jim svým postojem a jednáním, že jste spolehlivý člověk, který své práci rozumí, dělá ji kvalitně, zodpovědně a s klienty jedná vždy férově a upřímně. To je velmi důležitá podmínka.

Nebudou-li lidé, které znáte přesvědčeni o vašich kvalitách, nikdy vám nebudou doporučovat další klienty, a to ani kdybyste jim slibovali vysoké odměny za doporučení.

Referenční marketing je v realitní branži nejlepší zdroj získávání nemovitostí. Až se referenční marketing stane stabilním zdrojem zakázek, zjistíte, že je realitní podnikání mnohem snazší, rychlejší a zábavnější.

Je totiž velký rozdíl, když jdete na náborovou schůzku k prodávajícímu, který vás nezná a neví, co od vás může očekávat, anebo k prodávajícímu, který vás pozval na základě doporučení od svého přítele, který se o vás zmínil, že jste velmi schopný realitní makléř. V prvém případě musíte vyvinout mnohem větší úsilí a věnovat klientovi čas, abyste ho získali, kdežto v druhém případě vám klienta pomohl získat svým vyjádřením váš doporučitel. Nábor je tak rychlejší a snadnější.

Je také velký rozdíl, když o vás řekne nezávislý člověk, že jste kvalitní schopný makléř, než, když to o sobě řeknete vy.

Význam referenčního marketingu na vaše podnikání, pokud ho budete rozvíjet dle mého doporučení, by měl časem nabývat na intenzitě. Na začátku vás lidé nebudou ochotni příliš doporučovat, protože neví, jak kvalitní realitní služby nabízíte. Teprve až čas kvalitu vašich služeb prověří, referenční marketing se vám rozběhne.

Je to stejné, jako kdyby se vás známý zeptal, jestli znáte dobrého automechanika. Asi těžko byste mu s čistým svědomím doporučili někoho, kdo si před týdnem otevřel autoservis. Až s rostoucí praxí bude vaše osobní realitní značka získávat kredibilitu. Nemějte proto lidem za zlé, pokud vám zpočátku nebudou tolik ochotni doporučovat obchodní příležitosti. Získat si dobré jméno v podnikání trvá roky, ztratit ho můžete za jediný den. Dělejte od prvního dne všechno proto, aby se vám referenční marketing rozběhl, co nejdříve. 

Mentální náročnost: nízká
Rychlost náboru: dlouhodobá (v řádech mnoha měsíců až let)

10. Reciproční marketing

Je marketing založený na doporučování zakázek převážně mezi obchodními partnery, kteří se k vašim službám doplňují (tj. mají komplementární povahu). Mezi činnosti, které se s realitními makléři doplňují, patří například právníci, notáři, hypoteční poradci, pojišťovací, finanční poradci atd.). Podmínka komplementarity nemusí být však vždy nezbytná.

Pomáhejte ostatním v jejich podnikání, tím, že je budete doporučovat a uvidíte, že i ostatní začnou doporučovat vás. Nečekejte až ostatní začnou a vy ji to oplatíte. Začněte nejdříve vy. Nejlepší cesta k úspěchu je ta, když pomáháte k úspěchu ostatním. Dřív nebo později si lidé všimnou, že jste jim doporučili obchodní příležitosti a pak budou mít potřebu vám to oplatit.

Reciproční marketing není náročný. Kdykoli budete vědět o někom, kdo potřebuje službu, kterou poskytuje někdo kvalitní, koho znáte, spojte je dohromady. A když tak učiníte můžete se zmínit například “Kdybyste pro změnu vy zase věděl o někom, kdo prodává či kupuje nemovitost, budu rád, když se zmíníte i vy o mně 🙂

Mentální náročnost: nízká
Rychlost náboru: dlouhodobá (v řádech měsíců až let)

11. PR

PR (zkratka anglického výrazu Public relations) se dá přeložit, jako vztahy s veřejností. Jedná se o systematickou, cílevědomou a dlouhodobou snahu budovat vztahy s lidmi kolem vás a vytvářet dobré jméno vaší živnosti.

Dávejte o sobě světu vědět. Čím více budete vidět, tím dříve si lidé zapamatují, že obchodujete s realitami. Publikujte na internetu články, videa nebo začněte spolupracovat s novináři a odpovídejte jim na otázky. Budete-li lidem nejdříve nabízet poradenství, snáze si získáte jejich důvěru. Poradenstvím na internetu můžete lidem nenásilným způsobem dokázat, že své práci rozumíte.

Nákup a prodej nemovitosti je velké životní rozhodnutí. Dříve, než se lidé rozhodnou k prodeji, sbírají informace. Tím, že lidem poskytujete informace v průběhu tohoto procesu, máte větší šanci je zaujmout a následně získat zakázku.

Mentální náročnost: nízká
Rychlost náboru: střednědobá až dlouhodobá (v řádech měsíců až let)

12. Pořádání akcí

Pořádání akcí je velmi zajímavá, ale v Česku mezi makléři stále nevyužívaná cesta, jak získat zakázky. Můžete uspořádat například semináře pro prodávající, kupující, investory, společenské a sportovní akce pro klienty, přátele a známé.

Zajímavým obchodním konceptem, který vám pomůže v náboru nemovitostí je organizování obchodních snídaní. Necítíte-li se na organizování vlastních obchodních snídají, můžete se stát členem obchodních skupin, které je dělají profesionálně např. koncept “Business for breakfast” atd.

Pokud se stanete veřejně známým odborníkem, můžete pořádat semináře, za které vám lidé budou ochotni platit. A získat si nové klienty tak, že si zaplatí vstupné na seminář, který pořádáte, je také atraktivní způsob získávání klientů.

Mentální náročnost: nízká
Rychlost náboru: střednědobá až dlouhodobá (v řádech let)

13. Strategie KKK

Obchodní příležitosti můžete objevit a realizovat Kdykoli, Kdekoli, s Kýmkoli, a to je princip této strategie.

Úspěšní makléři se mimo jiné poznají tím, že vidí obchodní příležitosti tam, kde je průměrní a podprůměrní makléři vůbec nevidí. Vždy pamatujte na to, že každý člověk má realitní potřeby a pokud je nemá právě teď, může je mít v budoucnu. A také je velmi pravděpodobné, že čas od času ví o někom, kdo je má. Choďte mezi lidi. Je jedno, jestli jsou to sportovní nebo společenské akce. Kde jsou lidé, jsou i obchodní příležitosti. Na akcích můžete navazovat nová obchodní spojení.

Dělejte to, co vás baví. Pokud vás baví například potápění, jezděte na akce s potápěči. Hrajete volejbal? Choďte ho hrát s přáteli. Uspořádejte třídní sraz se spolužáky, s lidmi z bývalé práce. Dělejte, cokoli chcete, ale měli by tam být lidé. Čím více lidí, tím lépe. Pokud se věnujete jen párovým aktivitám, např. tenis, zúčastňujte se turnajů nebo klubových akcí, navážete tam nové kontakty.

Jen proboha nedělejte aktivity, které vás nebaví nebo k nim dokonce máte odpor, jen kvůli získávání nových obchodních partnerů. Slyšel jsem o lidech, kteří začali hrát golf, jen kvůli byznysu, ale přitom je moc nebaví. To je šílené. Pokud budete dělat aktivity, které vás nebaví, nebude vás to s těmi lidmi ani spojovat a získávání zakázek nebude fungovat tak dobře.

Pokud budete aktivní ve své komunitě, je je otázkou času, kdy se objeví někdo, kdo bude potřebovat pomoc s prodejem či nákupem nemovitosti. Uděláte obchod, a ještě budete mezi lidmi, kteří mají podobné zájmy.

Bavte se s lidmi o realitách. Tak jim můžete nenásilně ukázat, že svému oboru rozumíte. Přirozeně pak může přijít řada i na jejich realitní otázky.

Mějte oči otevřené, čtěte mezi řádky, odvozujte z informací, které se dozvíte. 

Například, když člověk, se kterým se bavíte, v rozhovoru zmíní:

 • Úmrtí = potenciální vypořádání dědictví, potřeba prodat větší nemovitost a přestěhovat se do menší.
 • Rozvod, rozchod = potenciální vypořádání společného jmění manželů a nalezení nového domova.
 • Ztráta zaměstnání = hrozba neschopnosti splácet hypotéku a potřeba problém vyřešit prodejem nemovitosti.
 • Dobře placená práce = prosperita. Dotyčný může mít zájem investovat do nemovitostí.
 • Přírůstek v rodině = potenciální potřeba koupit větší nemovitost pro rodinu a prodat menší nemovitost.
 • Nespokojenost s životem v určité lokalitě = potenciální potřeba prodat a přestěhovat se jinam.

Kolem nás je neustále hodně obchodních příležitostí.

Složité životní situace jako jsou rozvody, úmrtí v rodině, ztráta zaměstnání, zadlužení jsou pro lidi velmi stresující, a proto je empatie velmi důležitá. Bez ní toho můžete opravdu hodně zkazit.

Mentální náročnost: nízká
Rychlost náboru: krátkodobá až dlouhodobá (v řádech několika měsíců až let)

14. Odhady tržní ceny nemovitosti

Prodávající často, než se rozhodnou nemovitost prodat, chtějí znát její tržní cenu. A tak začnou pátrat po informacích. Pokud budete nabízet bezplatné odhady tržní ceny nemovitosti, můžete snadno získat kontakt na prodávající v nejrannější fázi jejich rozhodování. Doba rozhodování může trvat mnoho měsíců i let. Je proto důležité, abyste udržovali s potenciálními prodávajícími kontakt, jinak na vás zapomenou. 

Systematickým a nenásilným udržováním kontaktu můžete zakázku nakonec získat. 

Mentální náročnost: nízká
Rychlost náboru: krátkodobá až střednědobá (v řádech měsíců)

15. Odhady nemovitostí pro dědická řízení

Nemovitosti z pozůstalosti jsou někdy předmětem prodeje. Důvody prodeje jsou:

 • Dědici nemají pro prodej nemovitosti využití.
 • Dědici se nedokážou na společném užívání nemovitosti shodnout. Často společnému užívání brání špatné příbuzenské vztahy či odlišné názory na užívání a správu nemovitosti.
 • Jeden z dědiců, který má zájem o užívání nemovitosti, není schopen finančně vyplatit ostatní dědice.

Ve shora uvedených případech je prodej efektivní řešení.

Někdy rozhodnutí prodat přichází až jako poslední možnost po mnoha měsících i letech od dědického řízení. Stává se, že se dědicové nejdříve dohodnou např. na společném užívání nemovitosti a teprve po čase, kdy se ukáže, že společné užívání nebo správa způsobuje neshody, padne rozhodnutí prodat.   

Mentální náročnost: nízká
Rychlost náboru: střednědobá (v řádech měsíců)

16. Výkupy nemovitostí

Některé majitele osloví nabídka přímého výkupu nemovitosti jako snadná a rychlá cesta jejího prodeje. Inzerujte proto výkup nemovitosti jako jednu z realitních služeb. Naše realitní kancelář je schopna nemovitost okamžitě vykoupit, ale díky propagaci výkupu nemovitosti můžete nabídnout i zprostředkování prodeje.

Výkup nemovitosti je pro prodávající vždy finančně méně atraktivní než zprostředkování prodeje. Jsme schopni nabídnout prodávajícím výkup za max. 80 % předpokládané tržní ceny nemovitosti. Nabídka výkupu je vhodná jen pro prodávající, kteří potřebují velmi rychle získat peníze z prodeje, např. z důvodů finančních problémů se splácením hypotéky, koupě jiné nemovitosti, hrozící exekuce atd.

Pro mnoho prodávajících není výkup finančně atraktivní. Nabízení výkupů vám však někdy pomůže získat prodávajícího, který před výkupem nakonec upřednostní klasické zprostředkování prodeje.

Mentální náročnost: nízká
Rychlost náboru: střednědobá (v řádech měsíců)

17. Expirované nabídky

Někdy se stává, že realitní makléři inzerují nemovitost na prodej a pak dojde ke stažení nabídky z trhu (tj. nabídka expiruje). Důvodů, proč se tak může stát, je celá řada. Monitorujte nabídky nemovitostí ve své expertní oblasti a pokud expirovanou nabídku objevíte, kontaktujte majitele. Od něho se pak pokuste zjistit příčinu stažení nemovitosti z trhu a pokud zjistíte, že zde existuje prostor pro spolupráci, nabídněte mu své realitní služby. 

Mentální náročnost: nízká
Rychlost náboru: krátkodobá až střednědobá (v řádech měsíců)

18. Nábor nemovitostí od konkurenčních makléřů

Nikdy se nepokoušejte přebírat nemovitosti konkurenčním makléřům, kteří mají výhradní smlouvu s prodávajícím. Nekontaktujte ani majitele takovýchto nemovitostí, jen s jednou jedinou výjimkou.

Takové jednání je neetické a je v rozporu s etickým kodexem RE/MAX.

I kdybyste měli kupujícího na nemovitost jiného makléře, vždy kontaktujte jeho realitního makléře.

Je-li to možné, vždy preferujte vzájemnou spolupráci mezi makléři.

Jsou však případy, kdy můžete oslovit prodávajícího s nabídkou svých realitních služeb.

Je to však možné pouze, když je nemovitost nabízena nevýhradně a konkurenční makléř ji inzeruje špatně, s chybami, anebo odmítá spolupráci mezi makléři.

a) Nemovitost je nabízena nevýhradně

Pokud realitní makléř nemovitost nabízí na základě nevýhradní zprostředkovatelské smlouvy, znamená to, že prodávající si může nemovitost nabízet sám či přes další realitní kanceláře. V takovém případě vám nic nebrání, abyste prodávajícímu nabídli své realitní služby.

Co znamená nevýhradní zprostředkovatelská smlouva

 • Nemá-li realitní makléř výhradní smlouvu, pravděpodobně není mezi prodávajícím a realitním makléřem 100% důvěra.
 • Bez výhradní smlouvy není makléř schopen poskytovat perfektní realitní služby a efektivně hájit zájmy prodávajícího. Důvody, proč tomu tak je, jsem popsal v článku Exkluzivní smlouva s realitní kanceláří. Výhody, nevýhody.

Makléři, kteří pracují nevýhradně jsou často začínajícími či podprůměrnými makléři a nechápou smysl a přidanou hodnotu výhradního zastupování prodávajících. Ti, kteří takto pracují, nezřídka přispívají ke špatné pověsti realitních makléřů.

Identifikujte nevýhradně nabízené nemovitosti a nabídněte jejich majitelům své realitní služby.  

b) Konkurenční makléř odmítá spolupráci

Vyhledáváte pro svého kupujícího klienta nemovitost a našli jste ji v nabídce jiného realitního makléře? Vždy kontaktujte tohoto makléře s nabídkou spolupráce. Pokud ale realitní makléř odmítá spolupráci s jinými makléři a tím kazí prodávajícímu příležitost svou nemovitost prodat, jedná se o velké makléřské selhání. Takových makléřů je bohužel stále hodně a někteří se za to nestydí. V takovém případě kontaktujte prodávajícího s nabídkou spolupráce.

Mentální náročnost: střední
Rychlost náboru: krátkodobá až střednědobá

Synergie v náboru nemovitostí

Snažil jsem se způsoby náboru nemovitostí rozškatulkovat do jednotlivých částí, abyste se v nich snadněji zorientovali, ale asi jste si všimli, že se prolínají. Pokud se naučíte postupně používat více zdrojů náboru, zjistíte, že začnou mít synergický efekt. Ten vám nábor nemovitostí a klientů bude zjednodušovat.

Příklad

Pokud váš potenciální klient bude chodit kolem vašeho obrandovaného auta, občas narazí na vaše reklamní plachty na domech, do schránky mu přijde pozvánka na den otevřených dveří, který organizujete, pak uvidí vaše reklamy na internetu, přečte si váš článek nebo video na nějaké realitní téma, tak si vás nakonec zapamatuje. A když se mu pak jednou zmíní jeho známý, že s vámi měl skvělou zkušenost při prodeji svého bytu, na koho myslíte, že se obrátí, když bude prodávat svou nemovitost?

Čím více marketingových aktivit budete dělat, tím větší synergie získáte. Celý proces náboru nemovitosti pak bude postupem času mnohem snazší.

Nevěšte hlavu, pokud by vám na začátku realitní kariéry připadal nábor nemovitostí složitý. Čím déle budete poskytovat realitní služby, tím snadněji budete zakázky získávat a tím snadněji budete vydělávat.

Představte si, že vaše podnikání je jako lokomotiva. Na začátku potřebujete vydávat velkou energii, abyste lokomotivu roztlačili. A když se vám ji podaří roztlačit, tak na udržení lokomotivy v chodu spotřebujete méně energie než pro rozjezd. To stejné platí při rozjezdu podnikání. 

Jaké pilíře náboru byste chtěli využívat vy?

Vyberte 1 až 3 pilíře, a ty implementujte. Konzultujte jejich výběr a způsob implementace se svým mentorem.

Jakmile budete schopni získávat nemovitosti z vybraných zdrojů, postupně přidávejte zdroje další, jeden po druhém, podle toho, jak velké budete mít ambice.

I když úspěšní makléři využívají více pilířů při náboru, bylo by velkou chybou, kdybyste se vrhli na všechny naráz. Mohlo by vám to zlomit vaz.

Hodně štěstí v náboru nemovitostí.

Realitní makléř Petr Podlešák

Autor článku: Bc. Petr Podlešák, manažer REMAX Alfa

Chci se dozvědět další informace

Chcete se dozvědět o náborových strategiích mnohem více informací do hloubky?

Staňte se makléřem v Alfě. Naučíme vás obchodní strategie, které se jen tak nenaučíte.

Co o Alfě říkají naši makléři?

Načítání…

Články o práci makléřů

Načítání…
icon

Vysoké ohodnocení

Nabízíme nadstandardní ohodnocení. Naučíme vás slušně vydělávat.

icon

Pomáháme makléřům růst

Profesní i osobní růst makléřů je pilířem našeho i jejich úspěchu.

icon

Zkušení kolegové

Náš tým zkušených realitních profesionálů vám rád pomůže i poradí.

icon

Moderní technologie

Využíváme moderních technologií a neustále pracujeme na zdokonalování našeho online marketingu.

icon

Prvotřídní servis

Poskytujeme našim klientům prvotřídní servis a neustále sledujeme jejich spokojenost.

icon

Jsme makléřům a klientům blíže

Rozšiřujeme naši pobočkovou síť, aby makléře nemuseli trávit zbytečně moc času cestováním a byli klientům k dispozici, která je jim nejbližší.