Inspirace pro podnikání od Tomáše Bati

Inspirace pro podnikání od Tomáše Bati
Doba čtení: 5 minut

Tomáš Baťa patřil k největším českým podnikatelům. Jeho myšlenky mají i po 100 letech co říct současným podnikatelům a to včetně realitních makléřů. Vybírám zajímavé myšlenky. Řiďte se jimi a vaše realitní služby budou vyhledávanější a celkově se vám bude lépe dařit.

Nikdo neotřese trůnem vaší práce, ať jest velký nebo malý, pokud svoji práci budete konat v duchu služby člověku, v duchu služby veřejnosti.

Dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění.

Pod obchodní poctivostí rozumíme, že veškeré strany na obchodě zúčastněné musí být po provedení obchodu bohatší, než byly předtím.

Nikdo z nás nemá práva naříkat na neúspěch, kdo si nedal ani tolik práce, aby si plně uvědomil svůj hospodářský cíl, stanovil svůj plán, a kdo není ochoten se pak podle tohoto plánu řídit.

Přímé jednání patří mezi prvotní podmínky úspěchu. Avšak jenom dobrý člověk může jednat přímo, a pouze dobrou, všem užitečnou práci možno konati před celou veřejností. Přímé, prosté jednání budí v lidech všechny dobré instinkty. Jednáš-li otevřeně s úmyslem posloužit lidem, tvůj úspěch je neodvratný.

Ničeho jsem nenabyl lehce, každá věc mě stála nejtvrdší práci. Nehledejte lehké cesty. Ty hledá tolik lidí, že se po nich nedá přijít nikam.

Kdo se honí za penězi, ten je nikdy nedohoní. Hleďte si práce, dělejte ji lépe než soused. Peníze za vámi přiběhnou samy.

Ještě nikdy nezbohatl ten živnostník, jehož ústa oplývala pomlouváním a srdce závistí nad úspěchy druhých.

Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější, než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.

Jde o to udělat z podnikání a obchodu celoživotní zaměstnání, ne pouze příležitost olupovat v něm po několik let lidi a pak se odebrat na odpočinek.

Důvěřuji lidem, kteří si to nezaslouží, ale tento omyl je mi milejší, než přílišná podezřívavost.

Čím vyšší morálka obchodníků a výrobců, tím bohatší lid, tím bohatší země. Nemůže být bohatství tam, kde lidé jsou zaměstnáni vzájemným podváděním; nemají času na vybudování hodnot, na vytvoření bohatství.

Úroveň morálky obchodníků a průmyslníků souvisí těsně s úrovní kultury dotyčného národa nebo země.

Vynaložme největší úsilí na to, abychom poznali o sobě a o světě pravdu. Nelžeme a nelichoťme si, avšak nedopusťme také, aby nám lhali a lichotili druzí.

Věřím v člověka a v to, že se zlepšuje. Věřím, že tomu zlepšení nesmírně přispívají technické vynálezy, které jsou dětmi lidského ducha. Dětmi ducha člověka, který se vypracoval výše, ukáznil svůj mozek a odvahu a rozdává z tohoto bohatství druhým, v čemž nachází největší štěstí a naplnění svého života.

Každý člověk je zámožný, pokud má zdravé ruce a trochu rozumu.

Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili.

Vynalézavost, ať technická, ať umělecká, vychovatelská a vůbec každá, to není  pouhá genialita. To je především pořádek a sebekázeň.

Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.

Jsou lidé, které nepřemohl ani neúspěch, ani nepřátelé, ale kteří podlehli úspěchu. Jedině stálá sebekontrola buduje charakter. Lidí se nebojme, ale sebe.

Staňte se světovými podnikateli, ať vyrábíte stroje nebo brambory. Vycházejme z názoru, že celý svět byl stvořen, aby sloužil nám, a my jsme se narodili, abychom sloužili celému světu. Dělejme třeba sebenepatrnější věc, ale dělejme ji nejlépe na světě.

V cizím domě uvidíte za pět minut více chyb, než ve vlastním za celý rok. Záleží jen na tom, abychom při vypočítávání těch cizích chyb nechali si také chvíli na posouzení našich vlastních pošetilostí.

Psychologie je umění, jak hrát na tak jemný nástroj, jako je lidská duše.

Podnikavost je zboží, kterého není nikdy nadbytek a za které se proto platí nejvyšší ceny. Podnikavost znamená konat co je třeba – a bez říkání.

Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý na to odpoví.

Výroba a obchod je službou veřejnosti.

Konejme jen takovou práci, která slouží veřejnosti.

Posláním podnikání je služba.

Pro člověka, který chce a má vědomosti, není nic nemožné.

Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš.

Co chceš, můžeš.

Dělejme třeba nejnepatrnější věc na světě, ale dělejme ji nejlépe.

Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.

Lidé se obávají neznáma. Jest pravda, že každé opuštění starého znamená nejistotu – skok do tmy. Avšak, kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby mohl vybojovat lepší. Nesmí držeti pevně vrabce v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy ke změně není zlepšení, a tak není ani blahobytu.

Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím.

Dílo a myšlenky Tomáše Bati si najdete v knihách “Úvahy a rozpravy”, “Zámožnost všem” a “Cesty úspěchu” od profesora Milana Zeleného, který se dlouhodobě věnuje studiu odkazu a dílu Tomáše Bati.

Vybraná díla Tomáše Bati si můžete stáhnout po zadání hesla.

Chcete-li zobrazit chráněný obsah, zadejte heslo:

Jste-li naším makléřem, heslo najdete na firemním Google Disku.

Chcete se stát realitním makléřem v Alfě nebo se dozvědět o práci makléře více?

Kontaktujte nás

Zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek.

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA od Google s ochranou soukromí

Petr Podlešák
Autor článku: Bc. Petr Podlešák, manažer RE/MAX Alfa
Tel. 603 426 237

Příspěvky v blogu