Je práce makléřů na IČO Švarc systém?

Je práce makléřů na IČO Švarc systém?
Doba čtení: 3 minuty

Jeden člověk nám na Facebooku napsal, že práce makléře je Švarc systém, který je nelegální. Toto tvrzení je nepochopení, jak realitní kanceláře a makléři fungují. Jak to tedy je?

Co je to Švarc systém

Švarc systém je z pohledu pracovního práva nelegální zaměstnávání formou zastření faktického pracovněprávního vztahu jinou smlouvou.

Závislou práci definuje § 2 odst. 1 Zákoníku práce jako práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně (jedná se o tzv. pojmové nebo též hlavní znaky závislé práce). Z výkonu závislé práce pak jako důsledek vyplývají podmínky, za kterých je závislá práce vykonávána (§ 2 odst. 2 Zákoníku práce) –  závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

Podrobné vysvětlení Švarc systému najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Proč realitní makléři nepracují ve Švarc systému

1. Makléři nevykonávají závislou činnost

Makléři jsou nezávislí podnikatelé. Mohou pracovat, kdy chtějí a jak chtějí. Nikdo jim nepřikazuje, kolik času týdně mají pracovat a nedává jim pracovní pokyny.

Pokud makléř pracuje pod nějakou obchodní značkou, které jde o dobré jméno, pak realitní kancelář dohlíží, aby realitní makléři, jako smluvní obchodní partneři, dodržovali určitou úroveň poskytovaných služeb. Toto však nemůže být považováno za identifikaci Švarc systému, protože takovéto ustanovení je u podnikatelů, kteří mají obchodní zastoupení, běžné.

Makléři, kteří v realitách začínají, běžně absolvují školení, tréninky nebo další výcvikové programy, ve kterých jim školitelé, trenéři či mentoři dávají rady, jak pracovat, aby uspěli. Dávat někomu rady však není totéž, jako dávat pracovní pokyny.

2. Makléři nemají mzdu

Makléři jsou odměňování pouze na základě uzavřených obchodů. Nemají žádný plat. Když nic nedělají nebo to neumí, nic si nevydělají. Naopak, pokud pracují hodně a chytře, vydělají si hodně peněz. Kolik budou vydělávat je jen a pouze na nich.

3. Makléři mají náklady

Realitní makléři si hradí náklady sami. Na rozdíl od zaměstnanců, za které platí náklady zaměstnavatel.

Náklady makléřů jsou nejčastěji telefon, notebook, inzerce, auto, benzín a náklady za reklamu, řemeslníky, zákonné pojištění odpovědnosti atd.

4. Neexistuje vztah nadřízenosti a podřízenosti

Mezi makléřem a manažerem realitní kanceláře neexistuje žádný vztah podřízenosti a nadřízenosti. Jsou si rovnoprávnými obchodními partnery.

Někdy se sice říká, že makléř pracuje „v nějaké realitní kanceláři“. Realitní kancelář je však spíše v roli servisní organizace, která poskytuje makléřům kancelářské zázemí, servis pro práci a jednání s klienty, služby asistentky, marketingovou a další podporu pro jejich práci. Realitní makléř je tedy klientem realitní kanceláře. Za služby realitní kanceláře makléři platí buď poplatky nebo podíl ze zrealizovaných obchodů.

5. Makléři nemají žádné definované pracoviště

Zaměstnanci vykonávají pracovní činnost na pracovišti zaměstnavatele. Makléři oproti tomu, jako samostatní podnikatelé, mohou pracovat, kde chtějí. Z domova, kanceláře, kavárny nebo třeba na horách či z pláže. Rozhodnutí je pouze nich.

Je pravda, že v některých realitních kancelářích může být vztah makléře a realitní kanceláře blíže na bázi zaměstnanec a šéf. Osobně se však domnívám, že takovýchto kanceláří spíše ubývá.

Chcete se stát realitním makléřem nebo se dozvědět o práci makléře více?

Kontaktujte nás

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek

Petr Podlešák
Autor článku: Bc. Petr Podlešák, manažer RE/MAX Alfa
Tel. 603 426 237

Příspěvky v blogu