8 oblastí, na kterých musíte zapracovat, pokud chcete uspět

8 oblastí, na kterých musíte zapracovat, pokud chcete uspět
Doba čtení: 4 minuty

Zkuste si charakterizovat následujících 8 oblastí, které jsou podstatné pro váš úspěch v realitách. Ohodnoťte se jako ve škole od 1 do 5, a to z pohledu vašeho podnikání. Požádejte o hodnocení i své kolegy, kteří vám dají nezaujatý vnější pohled.

1. Jaké je vaše sebevědomí

Snad každé příručky pro úspěšné obchodníky se začíná zmínkou o důležitosti věřit sám sobě a mít zdravé sebevědomí. Jak by vám mohli věřit vaši zákazníci, kdybyste nebyl o sobě přesvědčen ani vy sám? Ideální první otázka vlastního sebevědomí. Věříte si anebo se podceňujete? Jistě jste někdy zaslechli rčení, že „víra hory přenáší“. Jeho smysl se pokládá za zcela jasný. Když si věříme, dokážeme i na první pohled nemožné skutky, jako je přenesení hory.

2. Jaký je váš byznys plán

Máte osobní byznys plán? Je reálný a řídíte se jím? Charakterizuje vaše představy o činnosti v horizontu krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém? Málokdy si vystačíte pouze s výčtem svých profesních i soukromých snů jen tak v hlavě. Jednoduše protože k obecnému pohledu se těžko nastavují konkrétní „cesty k úspěchu“. Tak pokud máte pouze takovýto smělý/nesmělý plán ve své hlavě, tak je to jistě nedostatečné a je třeba to „hodit na papír“. Uvidíte, že se vám bude dále lépe pracovat, reálně stanovit a vytvořit plán, jak toho dosáhnout.

3. Jak komunikujete a děláte marketing

Děláte vůbec něco, abyste byli vidět? Sledujete trh a komunikační trendy? Umíte měřit/hodnotit své marketingové a komunikační aktivity? Pracujeme v konkurenčním prostředí. Ta tam jsou doby, kdy jsme si vystačili pouze s doporučením od spokojených klientů, odborně nazýváno „reference“ a nebo třeba letáky ve schránkách. Byznys se přesouvá i do on-line života, který je již téměř tak podstatný jako život reálný. Zároveň není dobré opomíjet nástroje tradiční.

4. Jaké jsou vaše konverzační dovednosti

Jste svým nadšením schopni nakazit potencionální klienty? Jste opravdu schopni sdělit to, co chcete? Jste schopni si udržet pozornost? Naše práce je hlavně o schopnosti získat důvěru a přesvědčit. Ne každý má takové schopnosti. Pokud jste si toho vědomi, tak víte, kde nás „tlačí bota“ a můžete tyto nedostatky odstraňovat. Je jedno, zda jste extrovert nebo introvert, i když se může zdát, že extroverti to mají na obchodních pozicích jednodušší. Není to pravidlem a ne nadarmo se říká, že kdo méně hovoří, více se dozví. Je důležité umět naslouchat a říci to správné, ve správný čas. Proto není pravidlem, že Ti nejlepší makléři jsou extroverti. Navíc, konverzace není monolog, a tak je nezbytné dát prostor i druhým.

5. Jaké máte schopnosti konvertovat potenciální klienty na skutečné klienty

Konverzní dovednosti jdou ruku v ruce s konverzačními dovednostmi. Nicméně, někteří makléři si myslí, že pokud jsou schopni konverzovat, musí umět i konvertovat, tj. přesvědčit klienty ke spolupráci. To je omyl. Jsou makléři, kteří jsou schopni vést hodinové rozhovory s klienty, a přesto je ke spolupráci nepřesvědčí. Podstatný rozdíl spočívá ve schopnosti správně pokládat klientům otázky a tím vyhodnocovat jejich potřeby a zároveň nabízet atraktivní konkurenceschopné realitní služby, které povedou k uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Jaká je úspěšnost vašich náborových schůzek? Absolvujte 10 schůzek a získáte 8 klientů. Pak jste velmi úspěšný realitní makléř. Nebo je váš poměr opačný, tj. z 10 schůzek, získáte jen dva klienty? Jak si stojíte?

6. Jakou máte disciplínu a zvyky

Jaká je vaše disciplína? Jste impulzivní? Máte vnitřní etický kodex? A co vaše obchodní zvyky? Polovina obchodnického úspěchu je v disciplinovanosti a trpělivosti, ale ne každý to umí. Naštěstí jde o tzv. měkké dovednosti, které se mohou trénováním zlepšit. Sebekázeň je dána vlastní vůlí umět se řídit. Zajímavým měřítkem může být srovnání svého pracovního nasazení při práci v kanceláři/terénu s prací z domova nebo třeba z kavárny.

7. Jaký máte systém

Co by se stalo, pokud byste přestali chodit do práce den, týden nebo měsíc. Váš realitní byznys by pokračoval nebo by se vše zastavilo? Jak systematické jsou vaše realitní procesy? Většina makléřů v ČR nemá systém? Jak si stojíte vy?

8. Tým

Jste solitérním hráčem nebo budujete tým? Ví vaše asistentka, co má přesně dělat, ví to váš marketingový specialista, převodce nebo váš makléř pracující s poptávkami? Pokud má každý člen vašeho týmu jasně definovanou roli, mají kvalitní systém práce, můžete maximálně využívat jeho silných stránek a pak dosáhnete mnohem více a efektivněji než vaši solitérní kolegové. Jak jste na tom vy? Budete tým? Je dobře organizovaný a má správný systém?

Závěrem se podívejte se na vaše sebehodnocení, popř. vaše hodnocení od kolegů. Jaké jsou vaše silné stránky. A jaké jsou vaše nedostatky. Neustále pilujte vaše silné stránky a pracujte na svých nedostatcích. Krok za krokem a s trpělivostí. Jak dlouho? Celý svůj život.

Pomůžeme vám vybudovat úspěšný byznys

Kontaktujte nás

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek

Příspěvky v blogu