standard-title Firemní principy RE/MAX Alfa

Firemní principy RE/MAX Alfa

Ctíme základní lidské hodnoty a klademe velký důraz na jejich dodržování. Jsou bez výjimky vyžadovány od všech pracovníků naší společnosti.

 1. Pravdomluvnost, čest, poctivost, spolehlivost, zdvořilost, korektnost a důvěryhodnost jsou základním pilířem chování každého pracovníka.
 2. Konstruktivní kritika vůči komukoli ve firmě není nikým potlačována, naopak je prostředkem pro hledání optimálních řešení.
 3. Každý má právo se svobodně vyjádřit k fungování společnosti.
 4. Každý pracovník přijímá 100% zodpovědnost za svá rozhodnutí.
 5. Jsme informačně otevřenou společností. Sdílení informací mezi pracovníky je nástrojem pro efektivní komunikaci, zvyšování produktivity a informační synergii.
 6. Společnost vytváří prostor pro rozšiřování zodpovědnosti a kompetencí pracovníků, vyvíjí úsilí v hledání jejich potenciálu a snaží se tak přispět k jejich seberealizaci a tím i růstu společnosti.
 7. V pracovních aktivitách jsou všichni podporováni a povzbuzováni. Všichni mají právo být iniciativní a vyvíjet úsilí v hledání nových nápadů a řešení. Společnost tyto iniciativy podporuje a nikdo v tomto úsilí není omezován.
 8. Každý má ve společnosti právo na důstojnou existenci a respekt. Jakákoli forma šikany, obtěžování či zesměšňování kohokoli kýmkoli není tolerována.
 9. Jsme organizací, která podporuje a ctí svobodu ducha. Vedení společnosti proto nepropaguje žádný politický a náboženský směr. Naši pracovníci se zavazují respektovat jakoukoli politickou, náboženskou, duchovní a sexuální orientaci, zájmy a aktivity ostatních pracovníků, které nezasahují do jejich osobních práv a zájmů firmy.
 10. Sjednané dohody s kýmkoli, byť i v ústní formě se bez výhrad ctí.
 11. Klient je pro nás nejdůležitějším člověkem ve společnosti, proto k němu chováme náležitou úctu a snažíme se udělat vše proto, aby byl z naší práce nadšen a naši úctu pocítil.
 12. Chceme intenzivně rozvíjet obchodní aktivity, ale ne za cenu porušování shora uvedených principů, protože jejich porušování nám sice může přinést krátkodobé výhody, nikoli však trvalou prosperitu.

Příspěvky v blogu

Načítání…