standard-title Politika loučení

Politika loučení

Věříme, že lidé by spolu měli být či pracovat pouze, pokud chtějí. Měla by to být jejich dobrovolná vůle a spojení by mělo být oboustranně výhodné. Pokud takové spojení přestane fungovat a lidé se chtějí rozejít, vzájemně by svá rozhodnutí měli respektovat. Platí to, jak v partnerském, tak v pracovním životě. A zde bohužel nastává často problém ega. Výčitky, osobní útoky, házení klacků pod nohy bohužel provází nejen některé partnerské, ale i pracovní rozchody.

Abychom nepříjemná nedorozumění případného odchodu makléřů z Alfy eliminovali, definovali jsme politiku loučení. Aby již zájemci o vstup do Alfy věděli, co se stane, pokud se rozhodnou odejít.

Politika loučení RE/MAX Alfa

  • Každý realitní makléř může kdykoli k poslednímu dni měsíce a bez sankcí ukončit spolupráci. Samozřejmě za předpokladu, že makléř splnil veškeré své závazky vůči klientům nebo se dohodl s jiným realitním makléřem na jejich převzetí (tj. zejména práce na rozpracovaných obchodech).
  • Neklademe si žádné nároky na obchodní databázi vytvořenou realitními makléři a žádným způsobem nebráníme makléřům, aby kontaktovali své klienty, se kterými se seznámili v době svého působení v Alfě.
  • Do 10 pracovních dnů zajistíme převod všech telefonních čísel, která si realitní makléř převedl pod naší rámcovou smlouvu s telefonním operátorem za účelem získání výhodnějších tarifů. To vše za předpokladu, že makléř má vyrovnané všechny své závazky vůči telefonnímu operátorovi a realitní kanceláři.
  • Neuplatňujeme žádné konkurenční doložky bránící makléřům k přechodu ke konkurenci.
  • Respektujeme rozhodnutí makléře odejít a jeho odchod mu maximálně usnadníme.
  • Proplacení faktur realitního makléře za jím odvedenou práci probíhá vždy v termínu splatnosti. Nikdy nezadržujeme bezdůvodně proplacení faktur. Jediný důvod případného pozdržení plateb může být z důvodů přiměřeného zajištění za závazky realitního makléře vůči kanceláři. Např. za makléřem objednané a ještě nevyfakturované služby (telefonní služby, marketingové materiály, služby atd.)
  • Přechod makléřů mezi kancelářemi RE/MAX upravuje směrnice o přechodu makléřů. V případě, že se připojují do našeho týmu makléři z jiných realitních kanceláří RE/MAX nebo do nich naopak odcházejí, řešíme přechod v souladu s touto směrnicí. Zjednodušeně řečeno platí, že v případě přechodu v průběhu trvání smlouvy o spolupráci má kancelář RE/MAX, ze které makléř odchází, právo na odstupné, kterou zaplatí makléř nebo kancelář, do které makléř vstupuje. Na odstupné nemá kancelář nárok, pokud makléř odejde po skončení platnosti smlouvy o spolupráci. Směrnici vám na vyžádání předložíme.

Velmi nám záleží na tom, abychom v souladu s naší Politikou loučení maximálně usnadnili proces ukončení spolupráce s realitními makléři, kteří se rozhodli z Alfy odejít, a proto jsme připravili Dotazník spokojenosti při ukončení spolupráce realitního makléře.

Příspěvky v blogu

Načítání…