Informační portál pro realitní makléře

Politika loučení

Realitní makléři často vůbec neřeší, co se stane, když se rozhodnout přejít z jedné realitní kanceláře do druhé. Manažeři realitních kanceláří bohužel, až příliš často hází makléřům, kteří se rozhodnou přejít ke konkurenci, klacky pod nohy.

Jaké problémy realitní kanceláře nejčastěji odcházejícím makléřům dělají?

 • Snaží se zabránit odchodu svých makléřů ke konkurenci konkurenčními doložkami.
 • Brání jim v převodu telefonních čísel, která si makléři převedli pod realitní kancelář z důvodů získání výhodnějších tarifů.
 • Snaží se makléřům různými sankcemi ve smlouvě zakazovat pracovat s klienty, se kterými se seznámili v původní realitní kanceláři.
 • Snaží se nárokovat si vlastnictví obchodní databáze, kterou si realitní makléř vybudoval za dobu svého působení v realitní kanceláři.
 • Blokují makléřům výplatu provizí z posledních uzavřených transakcí či jim vyplácení komplikují.
 • Očerňují své odcházející kolegy.

Pokud přemýšlíte o práci realitního makléře, snažte se rovněž zjistit, jak se kancelář chová k realitním makléřům, kteří se od ní rozhodnou odejít ke konkurenci. Možná o tom při hledání vašeho nového působiště takto nepřemýšlíte, ale měli byste. Může se stát, že se vám ve stávající realitní kanceláři po nějaké době nebude líbit a budete přemýšlet o změně.  A to i přesto, že jste zpočátku nadšeni, manažer i kolektiv na vás udělali výborný dojem. Jenže lidé se mění, přicházejí a odcházejí, a proto i skvělý tým dnes nemusí být skvělým týmem za 5 let.

Ptát se na podmínky odchodu ve chvíli, kdy v realitní kanceláři chcete začít pracovat, může zájemcům o práci makléře přijít nevhodné, tak se raději vůbec nezeptají, co se stane, kdyby se jednou rozhodli odejít.

Věřím, že lidé by spolu měli být či pracovat pouze, pokud chtějí. Měla by to být jejich dobrovolná vůle a spojení by mělo být oboustranně výhodné. Pokud takové spojení přestane fungovat, lidé by se měli rozejít a vzájemně své rozhodnutí respektovat. Platí to, jak v partnerském, tak v pracovním životě. A zde nastává často problém. Ego, výčitky, osobní útoky, házení klacků pod nohy bohužel provází jak některé partnerské, tak i pracovní rozchody.

Abychom nepříjemná nedorozumění při rozchodech z Alfy eliminovali, rozhodli jsme se stanovit politiku loučení. A aby již zájemci o vstup do Alfy věděli, co se stane, pokus se rozhodnou skončit. 

Naše politika loučení

 • Každý realitní makléř může kdykoli k poslednímu dni měsíce a bez sankcí ukončit spolupráci. Samozřejmě za předpokladu, že makléř splnil veškeré své závazky vůči klientům nebo se dohodl s jiným realitním makléřem na jejich převzetí (tj. zejména práce na rozpracovaných obchodech).
 • Neklademe si žádné nároky na obchodní databázi vytvořenou realitními makléři a žádným způsobem nebráníme makléřům, aby kontaktovali své klienty, se kterými se seznámili v době svého působení v Alfě.
 • Do 10 pracovních dnů zajistíme převod všech telefonních čísel, která si realitní makléř převedl pod naší rámcovou smlouvu s telefonním operátorem za účelem získání výhodnějších tarifů. To vše za předpokladu, že makléř má vyrovnané všechny své závazky vůči telefonnímu operátorovi a realitní kanceláři.
 • Neuplatňujeme žádné konkurenční doložky bránící makléřům k přechodu ke konkurenci.
 • Respektujeme rozhodnutí makléře odejít a jeho odchod mu maximálně usnadnit.
 • Proplacení faktur realitního makléře za jím odvedenou práci probíhá vždy v termínu splatnosti. Nikdy nezadržujeme bezdůvodně proplacení faktur. Jediný důvod případného pozdržení plateb může být z důvodů přiměřeného zajištění za závazky realitního makléře vůči kanceláři. Např. za makléřem objednané a ještě nevyfakturované služby (telefonní služby, marketingové materiály, služby atd.) 
 • Přechod makléřů mezi kancelářemi RE/MAX upravuje směrnice o přechodu makléřů. V případě, že se připojují do našeho týmu makléři z jiných realitních kanceláří RE/MAX nebo do nich naopak odcházejí, řešíme přechod v souladu s touto směrnicí. Zjednodušeně řečeno platí, že v případě přechodu má kancelář RE/MAX, ze které makléř odchází, právo na odstupné, kterou zaplatí makléř nebo kancelář, do které makléř vstupuje. Směrnici vám na vyžádání předložíme.

Líbí se vám naše “Politika loučení” a chcete se dozvědět více informací o možnosti spolupráce? Kontaktujte nás.

[vfb id=10]

 

Petr Podlešák, manažer společnosti RE/MAX Alfa

 

 

Politika loučení
4 (80%) 1 vote