Inzerujete ceny nemovitostí bez provize? Nedělejte to. Proč?

Inzerujete ceny nemovitostí bez provize? Nedělejte to. Proč?
Doba čtení: 2 minuty

Protože inzerovat nemovitost s cenou + provize RK je nelegální a také nemravné.

Stále někteří realitní makléři uvádějí cenu nemovitosti bez provize RK.

  • V lepších případech uvedou výši provize RK do poznámek k ceně.
  • V horších případech jen uvedenou poznámku „+ provize RK“.
  • V nejhorších případech neuvedou nic a sdělí svou provizi až zájemci o koupi na prohlídce.

Všechny tři možnosti jsou špatně. Klienti jsou v takových případech naštvaní na nesolidnost realitních makléřů a také za to hrozí makléřům pokuta od České obchodní inspekce. A pokud se takto chováte, tak se na realitním trhu postupně diskreditujete až jednou skončíte.

Pokud vás k tomu nutí váš prodávající klient, aby jeho nemovitost vypadala opticky lépe, odmítněte to. Pokutu nedostane on, ale vy. Navíc máte oporu v zákoně.

Uvádět celkovou cenu přikazuje Zákon o cenách

§ 13, odst. 2a) Zákona o cenách říká:

(2) Prodávající je povinen při nabídce a prodeji zboží poskytnout informaci spotřebiteli tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před jednáním o koupi zboží, pokud tento zákon nestanoví jinak, a to

a) označit zboží cenou, kterou uplatňuje v okamžiku nabídky a vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží a určeným podmínkám.

Na stránkách České obchodní inspekce se také dočtete následující text:

Podnikatel je povinen označit zboží cenou, která je konečná, tedy zahrnující všechny daně, cla a poplatky.

Kde je to upraveno: § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách; § 3 odst. 1 písm. c) a § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 1811 odst. 2 písm. c) a § 1820 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Neuvádět celkovou cenu včetně provize RK je tedy porušením zákona a realitnímu makléři za to hrozí pokuta od České obchodní inspekce.

Petr Podlešák
Autor článku: Bc. Petr Podlešák, manažer RE/MAX Alfa
Tel. 603 426 237

Příspěvky v blogu