Marketingový mix. Co to je a jak ho využívat

Marketingový mix. Co to je a jak ho využívat
Doba čtení: 3 minuty

Každý makléř by si měl definovat svůj marketingový mix a umět ho používat při své práci. Proč je to důležité? A jak ho využívat?

Co je to marketingový mix

Marketingový mix jsou čtyři základní marketingové nástroje, které vám pomohou dosahovat vašich cílů. Často se používá zkratka 4P (z angličtiny: Product, Promotion, Place, Price)

Marketingový mix 4 P

1. Produkt (Product)

V pojetí realitních služeb jsou produktem služby realitního makléře, které nabízíte prodávajícím i kupujícím klientům.

2. Propagace (Promotion)

Propagací vnímáme propagace služeb realitního makléře a nabízených nemovitostí.

3. Místo působení (Place)

Místo působení je geografická oblast, ve které jako makléř poskytujete své realitní služby. Místem může být i tržní segment, ve kterém působíte. Např. rezidenční trh, trh komerčních nemovitostí, trh prodejů či trh pronájmů.

4. Cena (Price)

Cenou chápeme cenu služeb, které jako realitní makléř poskytujete.

Kromě 4P se můžete setkat i s definicí mixu 4C. Je to obdobné, jen je definice postavena z pohledu zákazníka. Customer value (hodnota pro zákazníka), Communication (komunikace), Convenience (pohodlí), Cost (náklady pro zákazníka). Existují i rozšířené varianty 5P nebo 7P, ale těmi se nebudu zabývat.

Definujte si všechny 4P

Začnete tím, že si všechny 4 části marketingového mixu definujete ve vztahu k vaším realitním službám.

Klienti se vás budou ptát, co jim jste schopni nabídnout, proto definujte vaše služby, pokud možno co nejpřesněji.

Ujasněte si způsob, jak budete své služby propagovat. Jaké kanály budete používat, kolik do propagace budete investovat atd. Váš mentor či manažer vám s tím pomůže.

Definujte místo působení, tj. v jakém tržním segmentu budete působit a na jakém teritoriu budete operovat a kde své služby budete propagovat.

A nakonec si ujasněte, za kolik budete pracovat, tj. jaká bude cena vašich služeb a pod jakou hranici nikdy neklesnete.

Proč je písemná definice 4P důležitá

Pomůže vám to snadněji a rychleji na realitním trhu uspět. Když si vytvoříte jasný, písemný marketingový plán, poslouží vám jako kotva a váš marketing bude mít větší řád.

Makléři, kteří nemají jasný marketingový plán, často neví, kam směřují, přeskakují z jedné aktivity na druhou, mají v nich chaos a žádnou nedělají pořádně. To vede k frustraci. A připravují se tím i o zakázky. Plán může být velmi stručný, klidně i jedna strana A4.

Vztah kvality realitních služeb a ceny

Vyjasněte si zejména vztah mezi kvalitou vámi poskytovaných služeb a jejich cenou. Nejen začínající makléři dělají chybu, když se snaží získávat klienty nízkou cenou realitních služeb na úkor jejich kvality. To je nejrychlejší cesta, jak v realitní branži skončit. O dumpingu jsem napsal samostatný článek.

Klienti vám budou ochotni zaplatit více peněz, pokud jim nabídnete perfektní služby. Naopak nízká cena vede k nízké kvalitě realitních služeb a výsledkem je, že se odsuzujete k neúspěchu.

Chcete se stát realitním makléřem v Alfě nebo se dozvědět o práci makléře více?

Kontaktujte nás

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek

Petr Podlešák

Příspěvky v blogu