O vzdělávání realitních makléřů s ředitelem RX Akademie

O vzdělávání realitních makléřů s ředitelem RX Akademie
Doba čtení: 4 minuty

O důležitosti vzdělávání realitních makléřů jsem hovořil s ředitelem RX Akademie Ctiborem Machalou. RX Akademie je instituce, která zajišťuje vzdělávací systém, organizaci konferencí či workshopů nejen pro síť RE/MAX, ale i širší makléřskou obec.

Můžeš v krátkosti popsat, co RX Akademie dělá?

Realitní RX Akademie je vzdělávací a konzultační organizace zaměřená na certifikaci, rozvoj a zlepšení profesionálních dovedností v oblasti realitního trhu. Poskytuje školení a poradenství v oblasti realitních služeb, jako jsou prodej, pronájem a správa nemovitostí.

Akademie se zaměřuje na praktickou aplikaci teoretických znalostí a poskytuje účastníkům konkrétní nástroje a strategie, které jim pomáhají dosahovat lepších výsledků. Mezi hlavní témata, kterým se Akademie věnuje, patří marketing nemovitostí, vyjednávání s klienty, právní aspekty realitního obchodu, etika v realitách a další.

Realitní RX Akademie se také snaží podporovat spolupráci a výměnu zkušeností mezi realitními profesionály. Organizuje různé setkání, workshopy a konference, které umožňují realitním makléřům a agentům navazovat kontakty a rozvíjet své sítě.

Jak funguje základní, povinné vzdělání makléřů RE/MAX?

Povinné vzdělání makléřů RE/MAX v České republice se nazývá RE/MAX Academie a skládá se ze dvou programů, které mají za cíl poskytnout makléřům základní znalosti a dovednosti v oblasti realitního trhu a profesionálního makléřství.

Prvním modulem je „PowerStart“, který je určen pro nové makléře a je celý pojmut jako pořádná a tvrdá příprava na státní zkoušku, kterou pro naše makléře pravidelně pořádáme. Můžeme o sobě tvrdit, že jsme ohledně poctivosti k přípravě něco jako WestPoint na českém realitním trhu.

Druhý 6ti týdenní program „Realitní profesionál“ se zaměřuje na konkrétní makléřské oblasti, jako je marketing, obchod, právní otázky, financování či vyjednávání. Každý program modul zahrnuje přednášky, interaktivní workshopy a praktické cvičení, aby účastníci získali praktické zkušenosti a dovednosti.

Povinné vzdělání také zahrnuje pravidelné školení a osvěžení znalostí pro stávající makléře, aby si udrželi své profesionální dovednosti a mohli lépe sloužit svým klientům.

Jaké další témata nabízíte?

Všechny co se týkají práce makléře či managera v realitách. Soft i Hard Skills s velkým důrazem na využití nových technologií a možností automatizace.

Můžou se vašich kurzů, školení a seminářů účastnit i zájemci mimo síť RE/MAX?

Ano, pro neRE/MAXáky máme stránku zkouskypromaklere.cz, kde se dozví vše podstatně. Osobně říkám, že co je dobré a skvěle hodnocené v RE/MAX, je 100% vhodné a mohlo by být vzorem i pro ostatní. Proto každý kdo má zájem, může u nás zažít přesně to co naši kmenoví makléři.

Existuje na českém trhu obdobně ucelený vzdělávací systém?

Nevím o tom. Nikdo ani zdaleka tak komplexní a propracovaný systém nemá.

V čem vidíš hlavní přidanou hodnotu systému vzdělávání v RE/MAXu, resp. RX Akademii?

Hlavní přidanou hodnotou systému vzdělávání v RE/MAX Česká republika je jeho komplexnost, zaměření na praktické využití a především výkon makléře. Systém vzdělávání poskytuje makléřům širokou škálu vzdělávacích programů a produktů, které pokrývají nejen základní informace o realitním trhu a profesionálním makléřství, ale také specializované oblasti, jako je marketing, financování, právní otázky, vyjednávání, technologie a další.

Důležitou součástí systému vzdělávání je také praktická aplikace teoretických znalostí. Makléři mají možnost se účastnit interaktivních workshopů a praktických cvičení, kde mohou aplikovat své znalosti v reálných situacích a získat praktické zkušenosti.

Další přidanou hodnotou je podpora, kterou společnost RE/MAX poskytuje svým makléřům. Makléři mají k dispozici řadu nástrojů, jako jsou webové semináře, školení na místě a mentoring od zkušených makléřů, aby mohli neustále zlepšovat své dovednosti a dosahovat lepších výsledků.

Celkově lze říci, že systém vzdělávání v RE/MAX Česká republika poskytuje makléřům komplexní a praktickou vzdělávací základnu, která jim umožňuje poskytovat vysokou úroveň služeb svým klientům a být úspěšní na konkurenčním realitním trhu.

Proč je průběžné vzdělávání realitních makléřů tak důležité?

Průběžné vzdělávání realitních makléřů je velmi důležité z několika důvodů:

Rychle se měnící realitní trh: Realitní trh se neustále vyvíjí a mění se. Zákony, trendy, technologie a způsoby komunikace se mohou měnit velmi rychle. Makléři, kteří nejsou průběžně informovaní o těchto změnách, mohou ztratit konkurenční výhodu a ztrácet klienty.

Zvyšování profesionálních dovedností: Průběžné vzdělávání pomáhá makléřům zvyšovat své profesionální dovednosti a rozvíjet své znalosti v oblasti realitního trhu. Makléři, kteří jsou dobře informováni o nejnovějších trendech a postupech, mohou poskytovat lepší služby a dosahovat lepších výsledků.

Zvyšování důvěry klientů: Klienti dávají přednost makléřům, kteří mají vysokou úroveň profesionálních dovedností a kteří se průběžně vzdělávají. Makléři, kteří dokážou poskytnout klientům nejnovější informace a rady, získávají důvěru klientů a mohou si tak budovat dobrou pověst a sítě referencí.

Celkově lze říci, že průběžné vzdělávání je pro realitní makléře klíčové, pokud chtějí být úspěšní na konkurenčním realitním trhu a poskytovat vysokou úroveň služeb svým klientům.

Chcete se stát realitním makléřem nebo se dozvědět o práci makléře více? Kontaktujte nás.

Kontakt

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek

Autor článku: Jan Zachystal, manažer RE/MAX Alfa
Tel. 604 594 234

Příspěvky v blogu