Velký počet makléřů je nevýhoda při náboru nemovitostí

Velký počet makléřů je nevýhoda při náboru nemovitostí
Doba čtení: 2 minuty

Mýtus

Velký počet makléřů realitní kanceláře RE/MAX má za následek, že při získávání zakázek mezi nimi panuje příliš velká konkurence na rozdíl od malých kanceláří, kde takový boj neplane.

Fakt

Velký počet makléřů je naopak velkou výhodou.

Proč?

Protože více makléřů a kanceláří působících pod jednou značkou mohou více investovat do marketingu a jsou tak na trhu více vidět, silnější značka, pak přitahuje klienty. Díky sdílení nabídek a poptávek makléři zrealizují více obchodů a tento úspěch znovu přitahuje nové klienty. Obchody v rámci spolupráce jsou tím vyšší, čím větší počet kvalitních makléřů je do spolupráce zapojených.

Silná síť může získat nižší ceny u dodavatelů, což má opět pozitivní dopad na příjmy makléřů.

Spolupracující makléři si rovněž mohou vyměňovat zkušenosti a vytvářet synergické efekty. Na příjmy makléřů nemá negativní vliv počet makléřů pracujících pod jednou značkou, ale celkový počet makléřů na trhu.

Uvedu příklad. V Praze je cca 2500 makléřů. Pokud by se 50 % z těchto makléřů rozhodlo vstoupit do RE/MAXu, sníží se snad samotným tímto aktem velikost trhu či celkový objem vyplacených provizí? Nikoli. Naopak se těmto makléřům příjmy zvýší z důvodů, které jsem uvedl na úkor makléřů, kteří vzájemně nespolupracují a nekoordinují své marketingové aktivity. Je to klasický příklad synergie, tak jak jí definoval již Aristotelés “Celek je více než suma jeho částí”.

Teprve v případě, že na trhu vzroste počet produkujících makléřů, dojde k tomu, že se celkový objem provizí rozdělí mezi větší počet makléřů, čímž dojde ke snížení příjmu na hlavu. To se však děje nehledě na to, jestli makléři vstoupí do RE/MAXu nebo dalších kanceláří.

Vstoupí-li však do RE/MAXu, získají lepší arzenál pro získání o klienta, než nabízí drtivá většina našich konkurentů. Toto vysvětlení není žádný hypotetický předpoklad, toto je skutečnost, kterou dokazují statistiky z celého světa. V České republice RE/MAX roste každoročně dvojciferným tempem nehledě na recesi a celosvětově dosahují nejvyšších průměrných příjmů makléři RE/MAX v těch regionech, kde jich je nejvíce.

Příspěvky v blogu