Informační portál pro realitní makléře

Srovnání výhod a nevýhod zaměstnaneckého poměru s podnikáním

Revidovaný článek

Přemýšlíte, jestli se vydat na podnikatelskou dráhu nebo setrvat svůj život v pracovním poměru? Přečtěte si srovnání rozdílů mezi mezi zaměstnaneckým poměrem a podnikáním.

Zaměstnanecký poměr

Výhody zaměstnání

 • Stálý příjem, eventuálně zaměstnanecké benefity.
 • Častější pohoda, klid (neplatí určitě vždy) a jistoty. Dobré místo v korporaci může být příjemné, pohodlné a zdát se jisté.
 • Větší pravděpodobnost stálé pracovní doby. Po pracovní době klid.
 • Neinvestujete vlastní kapitál a neriskujete tedy ani jeho ztrátu.

Nevýhody zaměstnání

 • Stálá pracovní doba vám neumožňuje flexibilitu ve využívání vašeho času. Váš čas patří zaměstnavateli a nemůžete si s ním nakládat podle svého uvážení.
 • Nepotřebuje-li zaměstnavatel vaše služby, může vás propustit a jediné na co máte nárok, je odstupné, i když jste firmě přinesli velké zásluhy.
 • O vašem odměňování rozhoduje váš zaměstnavatel. Máte méně možností ovlivnit výši vašeho příjmu než v podnikání.
 • Musíte se podřídit hierarchii ve společnosti a někdy spolupracovat s lidmi, které jste si za spolupracovníky nevybrali, a nepracuje se vám s nimi dobře.
 • Pokud vaše firma realizuje záměry, s kterými se neshodujete, máte méně možností je ovlivnit. Pokud jsou navíc záměry nereálné či podle vás nesmyslné, může to být dost frustrující. V zaměstnání realizujete plány a sny někoho jiného. Toto patří k důvodům, proč cca 2/3 zaměstnanců neradi chodí do práce.
 • Pokud pro firmu vybudujete hodnoty či pro ni získáte dobrý byznys, ze kterého firma začne profitovat a vy také, může následně ušetřit tím, že vás propustí. Zakázky totiž patří firmě nikoli vám.
 • Místo v korporaci sice může být velmi příjemné a pohodlné, nicméně netrvá věčně. Korporace, ve kterých lidé v důsledku prosperity zpohodlní, jsou vytlačovány z trhu společnostmi, které toho nekompromisně využijí ve svůj prospěch. Ztratit zaměstnání v důsledku bankrotu, který jste nezpůsobili, může být pro vás velmi nepříjemné.
 • Vyšší daňové zatížení a odvody do fondu sociálního a zdravotního zabezpečení. Zaměstnanec nemůže odpočítávat náklady na dosažení příjmu jako podnikatel.
 • Pocit „jistoty” zaměstnaneckého poměru způsobuje, že ztrácíte ostražitost, můžete na sobě přestat pracovat či zpohodlnět, což se vám může v pozdějším věku vymstít. Propuštění lidé po padesátce, kteří těžko shánějí práci, jsou toho jasným svědectvím. Žádání o práci v pozdějším věku, může být velmi smutné, zvlášť pokud s vámi vedou pracovní pohovory lidé mladší a méně zkušení než vy.
 • Musíte často dělat i práci, která vás nebaví a jako zaměstnanec máte méně možností, co s tím udělat.
 • Nemůžete využít pákový efekt ze zaměstnávání dalších lidí. Prospěch z pákového efektu má především zaměstnavatel, nikoli zaměstnanec.
 • Dostane-li se firma, pro kterou pracujete do finančních potíží například v důsledku ekonomické recese, bude muset propouštět. Strach o místo může trvat i několik let a tato nejistota může být velmi frustrující. Tato nejistota s vaším věkem roste.
 • Jako zaměstnanec jste, ačkoli si to možná neuvědomujete, v neustálé soutěži s ostatními lidmi na pracovním trhu. Čím jste starší, tím víc vás budou ohrožovat mladší, ambicióznější, dravější a v technologickém světě lépe se orientující pracovníci. Je pravdou, že s rostoucími zkušenostmi budete pro zaměstnavatele také dražší. Další krutou pravdou, že s rostoucím věkem budete ztrácet tempo a budete chtít mít větší klid. To všechno postupem času může hrát proti vám.  Váš zaměstnavatel si může jednoho krásného dne říct, že jste pro něj příliš drazí, vaše pracovní tempo pomalé a schopnosti orientovat se v nových trendech nedostačující. Výsledkem může být poděkování za vaše zásluhy, výpověď a s ní pouze několika měsíční odstupné.
 • Příjmy většiny zaměstnanců plynou pouze ze zaměstnání. Závislost na jednom zdroji příjmů je neuvěřitelně riskantní. V případě propuštění z práce nebo krachu firmy okamžitě klesá váš příjem na nulu. Můžete to zvrátit jen rychlým nalezením nové práce nebo podporou v nezaměstnanosti. Pokud nemáte dostatečné finanční rezervy a nepodaří se vám rychle najít novou práci, dostanete se do velmi stresující životní situace, která je s rostoucím věkem velmi vyčerpávající. I když najdete nové zaměstnání, tak zpravidla ve zkušební době máte menší plat, než na který jste byli zvyklí. Někdy i dost výrazně menší. 

Podnikání

Výhody podnikání

 • O svém příjmu rozhodujete pouze vy sami. Budete-li schopní, pracovití a máte dobré nápady, můžete si vydělat mnohem více než v zaměstnaneckém poměru.
 • Pokud vaše podnikání bude úspěšné, můžete si najmout další pracovníky a těžit z pákového efektu. Váš příjem tak můžete ještě více znásobit. Pokud jste v pracovním poměru, přínos z pákového efektu získá váš zaměstnavatel.
 • Máte maximální flexibilitu ve využívání vašeho času. Jste pánem svého času.
 • Realizujete pouze své záměry. Možnost se seberealizovat, své plány a sny je velkou odměnou podnikatelů. Většina úspěšných podnikatelů na rozdíl od většiny zaměstnanců ráda pracuje a chodí do práce. Za svůj úspěch i neúspěch jste 100 % zodpovědní pouze vy sami. 
 • Menší daňové zatížení a odvody do fondu sociálního a zdravotního zabezpečení. Můžete odpočítávat náklady na dosažení příjmu, a to i paušální částkou ve výši 60 % z dosažených příjmů. Dále u podnikání od příjmu odečtete náklady, a to co zbyde, zdaníte. V zaměstnání však nejdříve váš příjem zdaníte a teprve to, co zbyde, můžete utratit. Legální úspora na daních může být velká.
 • Pokud vybudujete úspěšný byznys, můžete ho prodat či předat svým potomkům. Prodat své zaměstnanecké pracovní místo nemůžete.
 • Musíte být obvykle více ve střehu než v zaměstnání, pracovat na sobě, zdokonalovat se, musíte sledovat trendy a být vždy vstřícný ke klientům. Ačkoli to někteří lidé považují za nevýhodu, já to považuji za velmi přínosné pro osobní rozvoj. Budujete si tím ostražitost, na kterou si zpravidla zvyknete a díky níž můžete být i v pozdním věku velmi samostatní a produktivní.
 • Investujete vlastní kapitál. To vás nutí k přemýšlení a přispívá k rozvoji finanční gramotnosti a podnikatelské vyzrálosti. Někdy sice o peníze můžete přijít, ale pokud se ze ztráty poučíte, získáte neocenitelné zkušenosti, díky nimž můžete později mnohem více získat.
 • Můžete využívat pákové efekty. Finanční páka a páka lidského kapitálu vám může přinést mnohem větší příjmy, než mohou získat zaměstnanci. 
 • Nebaví-li vás nějaké dílčí aktivity, můžete ji delegovat na někoho jiného. To zaměstnanci tak často nemohou. Proto při podnikání nebudete tak často frustrováni z činností, které vás nebaví či dokonce ubíjí.
 • V podnikání seberealizujete své vlastní plány a sny. Proto je podnikání často mnohem větší zábava.
 • Dostane-li se vaše firma do finančních potíží například v důsledku ekonomické recese a vy budete muset propouštět, tak je téměř jisté, že budete propouštět všechny ostatní jen ne sebe. A kdybyste měli firmu zavřít, jako podnikatel propustíte sám sebe až na posledním místě.
 • S rostoucím věkem budete ztrácet pracovní tempo. Pokud firmu nebudete chtít prodat, můžete třeba jen ustupovat do pozadí. Můžete si najmout manažera a sami si držet pouze kontrolní funkce a přesouvat se do role poradce. Nemusíte se bát, že vás někdo propustí, jako je to u zaměstnanců, protože jste stále majitelem svého byznysu. 
 • Vaše příjmy plynou zpravidla od mnoha klientů, čímž na rozdíl od zaměstnanců výrazně diverzifikujete riziko ztráty výdělků. Pokud jednoho klienta ztratíte, je to sice smutné, klesnou vám příjmy, ale není to žádná tragédie, která má za následek konec na úřadu práce.  Mít více stálých, spokojených klientů, je nejlepší ochrana proti finanční nestabilitě. 

Nevýhody podnikání

 • V začátcích obvykle nemáte jistý příjem, mnohdy musíte i investovat, nemáte zajištěnou návratnost a nikde není garantováno, že vaše podnikání bude prosperovat.
 • Musíte být obvykle více ve střehu než v zaměstnání, pracovat na sobě, zdokonalovat se, musíte sledovat trendy a být vždy vstřícný ke klientům. V zaměstnaneckém poměru sice taky, ale pokud nejste, následky v zaměstnaneckém poměru nejsou obvykle tak tvrdé.
 • Pokud nejste dostatečně připraveni, můžete přijít o peníze nebo dokonce zkrachovat.
 • Pokud nemáte kvalitní plán, manažerské dovednosti a neumíte organizovat a delegovat práci, můžete se stát otrokem své firmy.

 

Je pro vás lepší zaměstnanecký poměr či podnikání?

Podnikání není pro všechny. Poznáte-li však skutečné kouzlo podnikání jako my, prosperitu z toho plynoucí, finanční a časovou nezávislost, už se vám nikdy nebude chtít vrátit do zaměstnání. Pokud se rozhodnete podnikat s námi, pomůžeme vám snížit vaše náklady na minimum, předáme vám naše know-how, naučíme vás maximálně využívat pákové efekty, organizovat a delegovat práci a budeme vás učit, jak investovat do nemovitostí a postupem času se stát realitním rentiérem. To vše, aby vaše podnikání bylo, co nejefektivnější.

Článek připravil: Petr Podlešák

 

Chcete podnikat v realitách? Kontaktujte nás

 

Srovnání výhod a nevýhod zaměstnaneckého poměru s podnikáním
4.3 (85%) 4 vote[s]