Informační portál pro realitní makléře

Jaké osobnostní předpoklady bych měl jako makléř mít?

Otázka:

Uvažuji o práci realitního makléře. Jaké osobnostní předpoklady bych měl mít?

Odpověď:

Práce realitního makléře je kvalifikovanou profesí ačkoli si to stále mnoho lidí nemyslí. Tuto profesi vykonával a někdy i stále vykonává kde kdo bez odpovídající průpravy, proto ještě nemá takové renomé, kterou by si zasloužila, a které mají naši kolegové v zemích, ve kterých je realitní trh vyzrálejší.

Profesionální makléř nemůže být jen dobrým obchodníkem, musí znát velmi dobře realitní problematiku a okolí, ve kterém působí, musí znát základy práva a daňové problematiky týkající se nemovitostí. Makléř musí mít i dobrou průpravu v oblasti psychologie a být dobrým vyjednávačem s velkou trpělivostí. Musí znát rovněž základy ekonomie a financí. Všechny tyto dovednosti naše makléře učíme.

Krom toho je však důležité, aby makléř:

  • měl cit pro obchod
  • disponoval sociální inteligencí (empatie atd.)
  • byl schopen tvořit úsudky a analyticky uvažovat
  • byl asertivní
  • byl odolný vůči stresu a schopný jednat pod tlakem
  • byl flexibilní
  • měl dobrou úroveň mluveného a psaného projevu (schopnost správně a jasně se vyjádřit)
  • byl pracovitý, samostatný, disciplinovaný
  • měl touhu se stále učit novým věcem a rozvíjet svojí osobnost

Toto jsou samozřejmě předpoklady, které by měl mít ideální makléř. Pokud jste však člověkem, který některou z vlastností nedisponuje, neznamená to, že nemůžete v realitách uspět. Víme, že nikdo není dokonalý, a proto se snažíme našim makléřům pomoci jejich slabé stránky překonat a naopak jim pomoci rozvíjet schopnosti, v nichž vynikají a identifikovat jejich skrytý potenciál.

 

Jaké osobnostní předpoklady bych měl jako makléř mít?
Ohodnoťte příspěvek