Informační portál pro realitní makléře

Jaké jsou u vás podmínky pro budování týmu?

Otázka:

Jsem manažerem v realitní kanceláři, mám pod sebou tým 6 makléřů, ale již několik měsíců mě demotivuje majitel společnosti svým nekompetentním jednáním, mění podmínky spolupráce a jednostranně mi snížil odměnu, zasahuje mi do řízení týmu atd. Já i moji makléři, které jsem si vychoval začínají být demotivováni. Rád bych odešel, ale je mi líto práce, kterou jsem vynaložil do budování týmu. Jaké jsou podmínky budování týmu u vás? Nerad bych znovu dopadl tak jako teď, že vybuduji úspěšný tým a jakmile bude fungovat někdo řekne “moc vyděláváš, nemůžeme si to dovolit a musíme ti snížit odměnu”. Uvažuji, že si založím vlastní kancelář, ale nemám dostatek financí.

Odpověď:

Naprosto vás chápu. Kdysi jsem byl v podobné situaci. Postavíte tým, a pak vám v rámci “restrukturalizace” majitel změní podmínky k horšímu. Neznám sice váš konkrétní případ, ale protože několika mým přátelům a mně samotnému se kdysi stalo něco podobného, vím, jak negativní dopad má jednostranná změna podmínek k horšímu na motivaci pracovníků a v konečném důsledku na výsledky hospodaření společnosti.

U nás nic podobného nepřipadá v úvahu. Naše finanční kalkulace je pečlivě zpracována, víme, jaké jsou naše možnosti a tyto jsou prověřeny praxí. Vůbec není myslitelné, že bychom manažera nechali vybudovat prosperující tým a pak mu jednostranně snížili odměnu. Víme, že to co bychom na jedné straně ušetřili, bychom na druhé straně ztratili následkem demotivace pracovníků. Naprosto se takové jednání neztotožňuje s našimi firemními principy a etickým kodexem, které jsou pro nás naprosto zásadní.
Proto u nás platí ve vztahu k manažerům následující pravidla:

  • pokud se s manažerem dohodneme na spolupráci, podmínky jsou jasně definovány ve smlouvě o spolupráci a veškeré změny jsou prováděny dohodou.
  • manažeři mají velký prostor pro seberealizaci, pokud jednají v souladu s firemními principy, etickým kodexem a finančními možnostmi týmu, který řídí
  • manažer, který vybuduje tým makléřů může, v případě zájmu a podle předem stanoveného harmonogramu, otevřít svojí vlastní frančízu a do takto založené frančízy převést makléře z jím budovaného týmu, pakliže dotčení makléři budou s tímto souhlasit, a to výměnou za obchodní podíl v nové frančíze. Mateřská společnost v tomto případě poskytne podporu pro budování nové frančízy

  • pokud by nastala situace, kvůli níž by se společnost dostala do složité finanční tísně, snižování provizí našim makléřům a manažerům je smluvně naprosto nepřípustné, možné je snižovat pouze veškeré další náklady na provoz společnosti.
Jaké jsou u vás podmínky pro budování týmu?
Ohodnoťte příspěvek