Informační portál pro realitní makléře

Jak mají chodit oblékaní vaši makléři?

Otázka:

Jak mají chodit oblékaní vaši makléři? Mají povinnost nosit oblek?

Odpověď:

Nosit oblek není nezbytně nutné. Doporučujeme, aby se naši makléři oblékali tak, aby se přiblížili své cílové skupině klientů.

Např. je-li vaším klientem právník z renomované advokátní kanceláře, který chce prodat svůj rodinný dům je nezbytné přijít na jednání v obleku. Je-li však vaším klientem např. zástupce zemědělského družstva, který chce prodat budovu kravína, oblek od Versace může být překážkou k navázání blízkého vztahu, dokonce to může vést až k odmítnutí takového makléře.

Náš “Kodex oblékání” sice nestanoví striktní pravidla oblékání, předpokládáme, však že makléř svým oděvem bude důstojně reprezentovat svoji profesi.

Není-li si makléř jist, k jaké sociální skupině klient patří, pak je lepší zvolit oblek či oděv pro obchodní jednání. V mnoha případech se však již při prvním telefonickém rozhovoru dá poznat k jaké sociální skupině klient patří, např. dle způsobu vyjadřování, slovníku atd. Důležitou roli hraje empatie makléře.

Náš “Kodex oblékání” nepovoluje nosit na jednání s klienty následující oděv:

  • šortky
  • trenýrky
  • trička
  • tílka
  • plavky
  • jakékoli potrhané, zmačkané či špinavé oblečení
  • oblečení s nevhodnými nápisy (tj. např. nápisy expresivními, vulgárními, s rasistickým, xenofobním, politickým či sexuálním podtextem)
  • převleky či kostýmy
  • sandále, plážová obuv
Jak mají chodit oblékaní vaši makléři?
Ohodnoťte příspěvek