Informační portál pro realitní makléře

Jaké realitní kanceláře jsou ziskové a jaké ve ztrátě?

Vybíráte si realitní kancelář, ve které byste chtěli pracovat jako realitní makléř?  Prověřte si i její finanční stabilitu.

640x426 grafy

Pro realitní makléře je velmi důležitá stabilita kanceláře, ve které působí, mimo jiné právě i stabilita finanční. Kanceláře, které nejsou finančně stabilní, mohou práci realitních makléřů ohrozit či jim přidělávat zbytečné starosti. Finanční stabilitu vámi preferované společnosti můžete prověřit nahlédnutím do její účetní uzávěrky. Každá společnost má ze zákona povinnost publikovat účetní uzávěrku v obchodním rejstříku. Ten je veřejně přístupný www.justice.cz. Pokud společnost nepublikuje účetní uzávěrku, čímž porušuje svou zákonnou povinnost, někde je zřejmě problém. Buď nedbalost managementu, anebo finanční problémy, které se společnost snaží před veřejností utajit. 

Jaké jsou nejčastější dopady finanční nestability realitní kanceláře na její realitní makléře?

  • Opožděné výplaty odměn makléřům z uzavřených obchodů jsou nejčastějším průvodním jevem finančních problémů realitních kanceláří. U některých kanceláří dochází ke zpoždění plateb i několik měsíců.
  • V případě krachu mohou makléři o peníze z uzavřených obchodů dokonce přijít. Damoklův meč v podobě krachu společnosti rozhodně nepřispívá ke klidu na práci a má tak přímý vliv na produktivitu makléřů.
  • Nervozita a stres manažerů realitní kanceláře a tím přenos stresu a vyvíjení tlaku na realitní makléře. 
  • Častější výměny manažerů ze strany vlastníků společnosti, dohady a neshody na pracovišti a tím negativní nálada ve firmě.
  • Častější změny v konceptech řízení.
  • Častější změny v modelech odměňování makléřů.
  • Častější změny vlastnické struktury společnosti. 
  • Nedůvěra ze strany klientů, kteří skládají na účty realitní kanceláře rezervační zálohy. To komplikuje realitním makléřům obchody a přidělává zbytečné starosti.

Nahlédli jsme do účetních uzávěrek známých realitních kanceláří a přinášíme vám srovnání jejich hospodaření za poslední 3 roky. Uvádíme zisk před zdaněním zaokrouhlený na celé tisíce. Ve výběru jsou pouze známé realitní kanceláře, které jsou na trhu déle, než 3 roky a jejichž hlavním předmětem činnosti je zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí. Výsledky za rok 2015 zveřejníme po uplynutí zákonného termínu pro zveřejnění.

Pro úplnost dodáváme, že vysoká ztráta z podnikání, nemusí nutně znamenat ohrožení stability firmy, pokud je vyvážena dostatečnou velikostí vlastního kapitálu kryjící ztráty z podnikání. Velikost vlastního kapitálu lze rovněž zjistit z účetní uzávěrky. O funkčnosti jednotlivých obchodních konceptů vypovídá především dlouhodobé srovnání rentability tržeb.

Zdroj obchodní rejstřík www.justice.cz. Aktualizace dat ke dni 12.1. 2018.

Poznámky:

V tabulce najdete i rentabilitu tržeb. Ta je počítána dle následujícího vzorce: 

Rentabiltia tržeb = zisk před zdaněním ÷ tržby × 100

Za dlouhodobě zdravou rentabilitu tržeb považujeme údaj od 2 % do 20 %. Pokud je rentabilita dlouhodobě nižší, znamená to, že hospodaření společnosti může vést k finanční nestabilitě, což může ohrozit chod společnosti např. v dobách ekonomické recese. Vysoká rentabilita nad 20 % není u realitních kanceláří, dle našeho názoru, dlouhodobě udržitelná. Pokud ji realitní kanceláře dlouhodobě dosahují, může to znamenat např., že kanceláře neinvestuje do svého rozvoje nebo, že svým pracovníkům nabízí nižší odměny atd. To se většinou projeví problémy v budoucnu.

Objevili jste v tabulce jakoukoli nepřesnost? Napište nám. Případnou chybu neprodleně opravíme.

 

Jaké realitní kanceláře jsou ziskové a jaké ve ztrátě?
4 (80%) 1 vote[s]

Na našich stránkách používáme cookies. Prohlížením stránek souhlasíte s jejich používáním. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close