5 oblastí, na kterých musíte zapracovat, pokud chcete uspět v realitním byznysu.

Zkusme si charakterizovat pět kategorií, které jsou podstatné pro každého realitního profesionála.
Ohodnoťte se na stupnici jako ve škole od 1 do 5 (5 je nejhorší), a to z pohledu vašeho podnikání. Pokud můžete, tak se podělte o tento dotazník i ve svém profesním okolí – kolegové, klienti nebo obchodní partneři, vám dají nezaujatý vnější pohled, i když založený na dojmech a zkušenostech.

Jaké je vaše sebevědomí

Snad každé příručky pro úspěšné obchodníky se začíná zmínkou o důležitosti věřit sám sobě a mít zdravé sebevědomí. Jak by vám mohli věřit vaši zákazníci, kdybyste nebyl o sobě přesvědčen ani vy sám? Ideální první otázka vlastního sebevědomí. Věříte si anebo se podceňujete? Jistě jste někdy zaslechli rčení, že „víra hory přenáší“. Jeho smysl se pokládá za zcela jasný. Když si věříme, dokážeme i na první pohled nemožné skutky, jako je přenesení hory.

Jaký je váš byznys plán

Máte osobní byznys plán? Je reálný a řídíte se jím? Charakterizuje vaše představy o činnosti v horizontu krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém? Málokdy si vystačíte pouze s výčtem svých profesních i soukromých snů, jen tak v hlavě. Jednoduše protože k obecnému pohledu se těžko nastavují konkrétní „cesty k úspěchu“. Tak pokud máte pouze takovýto  smělý/nesmělý plán ve své hlavě, tak je to jistě nedostatečné a je třeba to „hodit na papír“. Uvidíte, že se vám bude dále lépe pracovat, reálně stanovit a vytvořit plán, jak toho dosáhnout.

Jak děláte marketing a komunikaci

Děláte vůbec něco, abyste byli vidět? Sledujete trh a komunikační trendy? Umíte měřit/hodnotit své marketingové a komunikační aktivity? Pracujeme v konkurenčním prostředí. Ta tam jsou doby, kdy jsme si vystačili pouze s doporučením od spokojených klientů, odborně nazýváno „reference“ a nebo třeba letáky ve schránkách. Byznys se přesouvá i do on-line života, který je již téměř tak podstatný jako život reálný. Zároveň není dobré opomíjet nástroje tradiční.

Jaké jsou vaše konverzační dovednosti

Jste svým nadšením schopni nakazit potencionální klienty? Jste opravdu schopni sdělit to, co chcete? Jste schopni si udržet pozornost? Naše práce je hlavně o schopnosti získat důvěru a přesvědčit. Ne každý má takové schopnosti. Pokud jste si toho vědomi, tak víte, kde nás „tlačí bota“ a můžete tyto nedostatky odstraňovat. Je jedno, zda jste extrovert nebo introvert, i když se může zdát, že extroverti to mají na obchodních pozicích jednodušší. Není to pravidlem a ne nadarmo se říká, že kdo méně hovoří, více se dozví. Je důležité umět naslouchat a říci to správné, ve správný čas. Proto není pravidlem, že Ti nejlepší makléři jsou extroverti. Navíc, konverzace není monolog, a tak je nezbytné dát prostor i druhým.

Jakou máte disciplínu a zvyky

Jaká je vaše disciplína? Jste impulzivní? Máte vnitřní etický kodex? A co vaše obchodní zvyky? Polovina obchodnického úspěchu je v disciplinovanosti a trpělivosti, ale ne každý to umí. Naštěstí jde o tzv. měkké dovednosti, které se mohou trénováním zlepšit. Sebekázeň je dána vlastní vůlí umět se řídit. Zajímavým měřítkem může být srovnání svého pracovního nasazení při práci v kanceláři/terénu s prací z domova nebo třeba z kavárny. 

Závěrem se podívejte se na vaše sebehodnocení, popř. vaše hodnocení od kolegů. Jaké jsou vaše silné stránky. A jaké jsou vaše nedostatky. Neustále pilujte vaše silné stránky a pracujte na svých nedostatcích. Krok za krokem a s trpělivostí. Jak dlouho? Celý svůj život.

Líbí se mi, jak se všemi mými kolegy spolupracujeme, sdílíme kontakty na dodavatele a na experty, konzultujeme spolu složitější obchodní případy. Vzájemná přátelská spolupráce mezi makléři nám nejen pomáhá, ale v důsledku je přínosná především klientům. Díky tomu dokážeme klientům najít řešení pro všechny situace.

profile-pic
Veronika Váňová
makléřka RE/MAX Alfa
Pracujte na svých nedostatcích. Posune vás to dál.
4.5 (90%) 4 votes